Verantwoordelijk / genieten - data, kennis en slavernij - reset in lockdown - symbiose tussen bubbels  |  8 mei 2021  |  Oth - Ellen Rauh

Voelen mensen zich verantwoordelijk of betrokken bij de hele wereld?
Of is het alleen maar om te genieten?

Beste mensen,

Veel mensen in welvaartslanden leven al in een soort euforie dat het zwaarste voorbij is; hopen terug te gaan naar 'de oude normaal' en zullen erachter komen dat de oude normaal niet meer bestaat. Er is wel meer vrijheid, maar veel mensen zijn veranderd. In een jaar tijd van beperking blijkt dat mensen gereset zijn. Nieuwe waarden, nieuwe normen, zullen belangrijker worden. Het oude normaal, de vanzelfsprekendheid dat hypes en kuddes van de oude normaal zullen blijven bestaan, zouden wel eens veranderd kunnen zijn: nieuwe interesses, nieuwe ontspanning.

De echte gevolgen van wat COVID teweeggebracht heeft, zullen pas duidelijk worden als de mensen het idee hebben dat COVID geen beperking meer is. Maar de gevolgen zullen nieuwe beperkingen zijn, beperkingen van een andere levensstijl, waardoor heel veel producten niet meer belangrijk zullen zijn. Eén ding is zeker, de COVID is verspreid door mensen. De COVID is verspreid doordat mensen het vanzelfsprekend vonden of noodzakelijk vonden om te reizen. De mensheid heeft de COVID verspreid.

Al die regels over hygiëne en binnenblijven telden in welvaartstaten, voor mensen die een huis hebben, mensen die een inkomen hebben en die vaak – meestal – alleen maar gezelschap en ontspanning moesten ontberen. En kijk wat er nu gebeurt: de grootste drama's in verband met COVID spelen zich nu af in arme landen, waar mensen geen uitkering hebben, waar mensen geen huizen hebben. Duizenden doden per dag. En wie ligt daar nog wakker van? Jullie hebben vrijheid.

Dit laat akelig duidelijk zien dat welvaartstaten heel graag de hele wereld 'hebben', naar de hele wereld toe kunnen, maar helaas niet betrokken zijn bij de hele wereld. "Als het maar ver weg is, dan hebben wij er geen last van". De betrokkenheid is verminderd. En dit zal grote gevolgen hebben. De Westerse beschaving heeft zeer veel nieuwe welvaart teweeggebracht. Toerisme was vroeger een privilege voor de rijken der Aarde, avonturiers en ontdekkingsreizigers. Nu is het een privilege beschikbaar voor iedereen die geld heeft. 'De wereld is van iedereen'. Maar voelen mensen zich ook verantwoordelijk of betrokken bij de hele wereld? Of is het alleen maar om te genieten?

Eén ding is duidelijk: massa blijkt nu een beperking te zijn – maar een enorme vooruitgang voor het virus. Het virus gedijt in massa. Het virus gedijt met verspreiding en reizen. Dit is niet voorbij. De mensheid zal moeten beseffen dat de mensheid zelf voor de verspreiding zorgt, dat de mensheid de eventuele mutaties weer naar de hele bevolking terugbrengt. Wie wil verantwoordelijkheid ne men om te gaan verspreiden?

Nu gaat het over de verantwoordelijkheden: "Ben ik ziek?""Kan ik me beschermen?""Neem ik een vaccinatie? Ja of nee?" Allemaal luxeproblemen. De echte vraag zou moeten zijn: "Ben ik een verspreider?" Daar wordt maar weinig over gesproken.

Data, kennis en slavernij

Internet, de computers, zijn een verrijking geweest voor de Westerse beschaving. 'Kennis beschikbaar voor iedereen'. Maar kan iedereen die kennis aan? Wetenschappers hebben andere normen en waarden om een middel te beoordelen: de bijwerkingen en de voordelen. Dat is altijd zo geweest. Als je vroeger met een ziekte te kampen had, werd je ingelicht door experts die je al behandelden of door huisartsen.

Dit is allemaal vervangen door datacentra. Die bepalen wat er beschikbaar is. En de individuele mens, de kudde, is alleen maar data. Jullie zijn data.

De ziekte, er was niets over bekend. Dus er waren veel zieken nodig om de ziekte te begrijpen. Allemaal leerprocessen. En op het moment dat ze in de gaten krijgen hoe het werkt, verandert het weer en moeten ze weer leren door veel mensen te observeren die het hebben. Het is smullen voor medici om te snappen hoe het verloop van een ziekte is. Dit massale is nieuw. Steeds wisselende virussen, wisselende varianten met wisselende oplossingen. De mensen worden gebruikt om data te verzamelen, om stromingen te snappen.

De computer heeft rijkdom gebracht, heeft de wereld naar iedereen toe gebracht. En de mensen dachten: "De hele wereld is dus van ons". Maar zonder de computer is de Westerse beschaving helemaal verloren.

Dus de grootste dreiging is niet meer oorlogen met wapens. De grootste dreiging is kennis, kennis die verdraait wordt, kennis die verspreid wordt om angst te creëren. Zo zal de mensheid onder een nieuw juk moeten leven: de nieuwe slavernij door kennis, kennis die gebruikt wordt om mensheid te onderdrukken of te onthouden van kennis. Dit zijn de nieuwe wapens voor de Westerse beschaving, voor de globalisering. De ruimte rond de Aarde wordt gebruikt voor satellieten om data te verzamelen. Boringen, scanapparatuur, allemaal bestuurd door computers om data te verzamelen, data te verzamelen over ziekteverlopen, data te verzamelen over klimaatveranderingen. Maar lieve mensen, de grootste zwakke schakel in de hele mensheid zijn nu dus toegang tot data.

Wat ga je melden en wat niet?
Het is een utopie dat alle kennis gedeeld zal worden.
Het is een utopie dat statistieken betrouwbaar zijn.
Het is een utopie dat data-tabellen betrouwbaar zijn.

De wereld zit in een turbo-omwenteling. Zeer veel oude beperkingen worden nu duidelijk. De nieuwe slavernij door massaproductie wordt nu duidelijk, vaak door COVID. Als arme landen, de goedkope werkkrachten, de landen met grondstoffen, gebukt gaan onder het COVID, komt de hele wereld ineens tekort, afhankelijk van lage loonlanden die niet meer kunnen produceren. Er zal dus een herijking moeten komen van een nieuw samenleving. De nieuwe slavernij zal geaccepteerd moeten worden – slavernij om massaproductie – goedkoop en in groten getale mogelijk te maken door slavernij, verre weg van huis omwille van welvaart.

Dit lijkt geen prettige boodschap. Maar jullie zullen nog gaan smullen. Want zeer veel nieuwe ideeën – totaal nieuwe ideeën – krijgen nu een voedingsbodem. Een andere manier van leven, terug naar kleinschaligheid. Terug naar kleinere samenlevingsvormen. Dit zal de grote toekomst zijn: nieuwe technologieën die andere normen en waarden nastreven en ten goede zal komen aan alle betrokkenen en niet meer alleen aan een paar ten koste van anderen. Dit zullen de grote vernieuwingen zijn.

Veel mensen zijn gereset in de tijd van de lockdown

Veel mensen zijn gereset in de tijd van de lockdown.

  • "Wat wil ik eigenlijk?"
  • "Waar ga ik me nog voor inzetten?"

Diepgang, teruggeworpen naar jezelf.

  • "Wat ben ik nog waard?"
  • "Wat heb ik in de aanbieding?"
  • "En wat wil ik nog graag inzetten?"

Zeer veel vanzelfsprekendheden zijn niet meer vanzelfsprekend. Vóór het hele COVID-gebeuren was er een golf van mensen die terechtkwamen in een burn-out. Zij waren totaal afgebrand omdat er een gebrek was aan diepgang en voldoening.

De nieuwe richting zal dus zijn:

  • "Waar heb ik voldoening van?"
  • "Waar kan ik mijn capaciteiten inzetten,
    niet alleen voor mezelf, maar voor anderen."

Symbiose tussen verschillende bubbels

Ga speuren naar jezelf. Veel mensen voelen dat er een vernieuwing aankomt, verheugen zich er al op. Dit zijn de mensen van de nieuwe tijd, die vorm gaan geven aan een nieuw gemeenschapsgevoel, zonder uitsluiting van ras, man, vrouw, vegetariër, en noem maar op.

In plaats van allerlei kleine gemeenschappen met dezelfde overtuiging – de nieuwe geloven zullen we maar zeggen. Deze 'nieuwe kloosterordes' zullen ruimdenkender moeten worden en zich inzetten voor andersdenkenden. Niet meer in de bubbels van gelijkgestemden. Dit zal een grote vooruitgang zijn: symbiose tussen verschillende bubbels die elkaar aanvullen.

Geniet daarvan. Mijmer daarover. Met wie kun jij gedijen met een totaal andere overtuiging, waardoor diegene iets toevoegt aan jou? In plaats van het 'oogkleppen-denken' zal het zo een ruimer beeld geven. Dit gunnen wij jullie.

Onderzoek je principes. Probeer ze regelmatig overboord te gooien en ga resoneren met mensen met tegenovergestelde principes en vind een gemene deler. Dan krijg je een ander gemeenschapsgevoel.

Good luck. Enjoy de reis en voel de grote liefde van Oth en de Zijnen.

Verantwoordelijk / genieten - data, kennis en slavernij - reset in lockdown - symbiose tussen bubbels  |  8 mei 2021  |  Oth - Ellen Rauh


Support

Als deze Oth-teksten jou voeden en inspireren, overweeg dan een donatie!
Door te doneren, help je ons bij het produceren van nieuwe boeken.
Wij zijn je zeer dankbaar voor elke donatie, hoe klein ook!

ten name van: E RAUH, ALMERE
IBAN: NL64 RABO 0134 9609 20

Of doe jezelf of iemand anders een boek cadeau!

Boeken

Nieuw boek!

Het oergeheugen van de Aarde
Wat kunnen we leren van de Aarde?

Ellen Rauh

BOEK - Het oergeheugen van de Aarde - Ellen RauhDit geïllustreerde boek geeft een ruim inzicht in de complexiteit van wat mensen de Aarde noemen. Niet alleen vanuit menselijk perspectief, want de Aarde is een fenomeen op zich. Het boek reflecteert op de onderlinge verbondenheid van al het leven op en in de Aarde en het belang van het herkennen en respecteren van de ritmes en cycli van de natuur. Het benadrukt het bestaan van een aangeboren oude kennis, een soort oer-weten, dat sommige individuen en dieren bezitten. Bovendien stelt het boek vraagtekens bij de mensgerichte kijk op de wereld, die de mens boven de natuurlijke wereld plaatst. Als klimaatverandering mens en economie niet zou schaden, zou de mens dan nog zo intensief met dit onderwerp bezig zijn? Kunnen we iets leren van de Aarde of is de Aarde er alleen voor ons om te overleven of te evolueren? Moet de Aarde 'gemanaged' worden door de mensen? Is er een script? Allemaal vragen waar je over kunt filosoferen, want hoeveel waarheden zijn er? Het boek moedigt je aan om open te staan voor veranderingen, te leren van alle aspecten van het leven en te erkennen dat je een tijdelijke reiziger bent op deze planeet.

boek bestellen


Transparantie
nieuwsgierigheid wijst je de weg

Ellen Rauh

BOEK - Transparantie - nieuwsgierigheid wijst je de weg - Oth - Ellen RauhTransparantie gaat over waarnemen: signalen, codes en fases kunnen herkennen en interpreteren. Alles wat evolueert, is gebonden aan tijdlijnen en elke tijdlijn is onderverdeeld in fases. Je kunt geen enkele fase overslaan. Transparantie kan je helpen in het kiezen van wat voor jou motiverend, ontspannend of voedend is. Jouw nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat je als een soort speurhond het pad van jouw leven volgt, op zoek naar informatie en levenservaringen die jouw leven kunnen vormgeven en verrijken. Zo word je wie je bent: een uniek mens.

boek bestellen


Kosmisch Internet
inlogcodes en wachtwoorden

Ellen Rauh (teksten in Nederlands & Engels)

BOEK - Kosmisch Internet - inlogcodes en wachtwoorden - Oth - Ellen Rauh Dit boek is een verzameling van teksten, doorgegeven in zeventien jaar tijd, ontstaan uit het contact van Ellen Rauh met wat zij het 'Kosmisch Internet' noemt. De leden van Het Oth-team stellen zich één voor één voor, elk met hun eigen specialisatie.

Voor het Kosmisch Internet heb je een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Elk wachtwoord geeft toegang tot een andere belevingswereld. Allemaal bespiegelingen, mogelijke waarheden, zoals je met een virtual reality bril in een andere realiteit kunt stappen. Jij bent vrij om te kiezen waar je je focus op wilt leggen. Wat vraag je je af en waar wil jij je door laten inspireren? Wil je in de realiteit stappen waarin er een soort van skype-verbinding is met iemand die de Aarde heeft verlaten? Volg je graag het gesprek met een specialist die veel weet over zielsaspecten? Wil jij in de realiteit stappen waarin wordt gesproken met het wezen van de Aarde? Zou je meer willen weten over de natuur an sich? Of wil je meer weten over sterrenstof? Allemaal mogelijke waarheden die jij als voedend kunt ervaren, als ontroerend en misschien zelfs als confronterend. Het is maar net door welke realiteit jij je op een bepaald moment wil laten voeden, inspireren of leiden. Er is keuze te over.

boek bestellen


De vijfde dimensie
de dimensie van de vernieuwende ideeën

Ellen Rauh

BOEK - De vijfde dimensie - de dimensie van de vernieuwende ideeën - Oth - Ellen RauhDe vijfde dimensie, de dimensie van de vernieuwende ideeën. Een gebruiksaanwijzing om door vernieuwingen te gaan. Een gebruiksaanwijzing om te schakelen naar de volgende voor jouw nieuwe fase. Een gebruiksaanwijzing hoe je om kunt gaan met ruimere bewustzijnen en met vernieuwende ideeën – vernieuwende ideeën die voor jou alleen zijn om de grenzen van een nieuwe fase te leren kennen of die bedoeld zijn voor een ruimere evolutie en vernieuwing in maatschappelijk denken. Dit alles staat te gebeuren als het de bedoeling is dat er een nieuwe fase aanbreekt – niet eerder en niet later. Maar als er op Aarde of op een deel van de Aarde een vernieuwende fase begint, zal er altijd een lange voorbereiding aan vooraf gaan. Als je zo kijkt naar de geschiedenis en wat er allemaal gaande is tijdens jouw leven in de wereld, kun je signalen herkennen van broeiende vernieuwing en kun je mee navigeren en begrip hebben voor de gedupeerden en begrip hebben voor de eventuele vernieuwing waar jij je niet in kunt vinden. Zo kun je afstand nemen of je engageren. Zo kun je jouw vrijheid in jouw begrenzing blijven ervaren en andere vrijheden en andere begrenzingen respecteren.

boek bestellen

De vierde dimensie
de dimensie van het Niets

Ellen Rauh

BOEK - De vierde dimensie - de dimensie van het Niets - Oth - Ellen RauhDe vierde dimensie gaat over het Niets. Alleen vanuit het Niets kunnen wij geïnspireerd worden door de vijfde dimensie. Het boek gaat verder over het accepteren van jezelf en je tekortkomingen. Door mens te zijn, heb je jezelf verbonden met de eerste, de tweede en de derde dimensie. Dit wordt uitgebreid uitgelegd in dit boek. Als je dit begrijpt, kun je contact krijgen via de vierde dimensie – het Niets – met de hogere dimensies. Door alles vanuit een ruimer perspectief te zien, ga je minder oordelen en ben je beter in staat om van jezelf te houden zoals je bent. Al deze dimensies zijn ook terug te vinden als lagen in en buiten de Aarde. Zij hebben ook invloed op alle leven op Aarde.

boek bestellen


Ontdek je eigen invloed

Ellen Rauh

BOEK - Ontdek je eigen invloed - Oth - Ellen RauhWaar word jij door beïnvloed en welke invloed heb je zelf? De beïnvloeding bij jou als mens begint al bij de bevruchting. Bij de samensmelting verbind je je met de bloedlijnen en de familiepatronen van je ouders. Je wordt beïnvloed door familiepatronen en de normen en waarden van de maatschappij waarin je opgroeit. Sommige patronen horen bij jou en andere heb je overgenomen uit gewoonte. Tijdens je leven ga je jezelf aanpassen of afzetten om zo je eigen waarheid te ontdekken. Wat je ook doet, jij hebt sowieso invloed op je omgeving. Je straalt je coderingen energetisch uit en deze werken magnetisch. Zo trek je mensen en situaties aan die deze overtuigingen bevestigen. Als je dit inziet, heb je de keuze om ze te accepteren of te veranderen. Zo ontwikkel je tijdens je leven verschillende talen, afhankelijk van je omgeving: de verbale taal, de lichaamstaal en de energetische taal. Veel spraakverwarring ontstaat door het gebruik van de verkeerde taal. Je eigenwaarde groeit als meerdere kwaliteiten van jezelf aan bod kunnen komen; in je intermenselijke relaties, je werk of in je vrije tijd. Als je eigenwaarde jouw eigen waarheid weerspiegelt, verdwijnt de behoefte om anderen te overtuigen. Dan kan je ook accepteren dat anderen hun eigen waarheid hebben en komt er als vanzelf meer saamhorigheid. Zo kan iedereen een aanvulling en een meerwaarde zijn voor het grote geheel.

boek bestellen