Nieuwjaarsboodschap 2021  |  13 december 2020  |  Oth - Ellen Rauh

Nieuwjaarsboodschap 2021

Een boodschap voor iedereen die in contact komt met deze tekst.

Beste allemaal,

Het was een turbulent 2020. Veel statistieken, veel normale festiviteiten, veel gewoontepatronen werden compleet door elkaar geschud. Iedereen werd door elkaar geschud. Heel de Aarde werd door elkaar geschud. Allerlei landen met verschillende problematieken en tegelijkertijd één factor die hetzelfde was. Los van klimaat, los van politiek, los van landsgrenzen, los van geloof, was het virus beschikbaar voor iedereen, zonder onderscheid. En het jaar is nog niet voorbij.

Allerlei gewoontes staan op losse schroeven. En zo werd duidelijk hoe belangrijk gewoontes zijn, hoe belangrijk kleine contacten zijn en hoe prettig het was om te vluchten in de massa en dan nergens bij betrokken te hoeven zijn. Alles is door elkaar geschud.

Veel mensen waren zo bezig met de virtuele wereld, hadden geen tijd voor de kleine intieme kring. Ze werden geleefd. De agenda's waren vol en de mobiel en de computer beheersten hun leven. En nu is alles of het meeste digitaal. Velen zouden dus blij moeten zijn, maar ze komen erachter dat ze het kleine missen, dat ze het echte contact missen. Door dit verlangen ontstaat er een opwaardering, een verdieping in contacten.

 • "Wie zijn dierbaar?"
 • "Met wie wil ik contact?"
 • "En wie gaat naar de zijlijn?"

Allemaal keuzes die de mensheid kreeg. En dan gaat het dus in dit geval – so far – in de media over COVID, de consequenties voor de gezondheid, de consequenties voor scholen, de consequenties voor de industrie en ga zo maar verder. Maar wie heeft het eigenlijk nog over de Aarde?

Me-too beweging voor de Aarde

Elk land probeert spartelend te overleven en de beste te zijn. Maar wie heeft het nog over de Aarde?

In 2019 ging het nog over plastic. Wie heeft het nog over plastic? Er is nog nooit zoveel plastic afval geweest, allemaal dankzij COVID. Lieve mensen, de Aarde is verzadigd van afval en door de nonchalance dat er alleen maar 'genomen' wordt en niet 'gegeven'.

 • Wat geven jullie aan de Aarde? Belangeloos?
 • Of moet het een doel dienen? Moet het nuttig zijn?
 • Wie geeft nog belangeloos – puur uit liefde – iets aan de Aarde?

De Aarde wordt misbruikt. Er zou een 'me-too beweging voor de Aarde' op gang moeten komen. En wij kunnen jullie vertellen: die is al lang gaande. De Aarde gaat protesteren. En dan zullen jullie erachter komen dat jullie gedoogd worden door de Aarde.

Heel veel mensen die het motto hebben: 'Wij houden van de Aarde', doen dat uit eigenbelang en begrensd:

 • "Ik houd van de Aarde maar niet van spinnen."
 • "Ik houd van de Aarde maar niet van bergen want ik heb hoogtevrees."
 • "Ik houd van de Aarde maar ik houd niet van water."

Lieve mensen, de Aarde is alles. De Aarde is afhankelijk van materie, water en lucht. De lucht is vervuild, de oceanen zijn vervuild en de grond doordrongen of misbruikt. Waar zijn jullie mee bezig?

Laat COVID een wake-up-call zijn hoe kwetsbaar je bent door een onzichtbaar virus. Weet dat als de Aarde zich roert, COVID naar de zijlijn zal verdwijnen. Wat gebeurt er bij een natuurramp? Kun je dan nog anderhalve meter afstand houden? Dan zal lichamelijk contact noodzakelijk zijn. Dit lijkt een boetepreek, maar helaas, de waarschuwing is zeer urgent.

Houd niet van de Aarde omdat jij er beter van wordt. Heb mededogen met alles wat met de Aarde te maken heeft. Als je gaat mediteren voor de Aarde en je bent zeer eerlijk, doe je dat vaak uit eigenbelang, want jij moet overleven op Aarde.

 • Wie kan er belangeloos van de lucht houden?
 • Wie kan er belangeloos van het water houden?
 • Wie kan er belangeloos van Aarde houden? Van alles wat met Aarde te maken heeft?

Ga er maar aanstaan. Maar de Aarde is ook liefde – liefde – belangeloze liefde.

De tijd is rijp voor nieuwe ideeën

De Aarde heeft zoveel in de aanbieding wat nog niet gevonden is, wat nog niet ontdekt is en wat zo simpel te gebruiken zou zijn.

Verheug je dus op 2021. Zeer veel nieuwe bronnen van energie, van ziektebestrijding, zullen ontdekt worden. Allemaal omdat de tijd er rijp voor is.

Er wordt weer veel meer gekeken naar grotere gehelen. Niet meer naar allerlei losse segmenten. Alles heeft met elkaar te maken. En dan blijkt dat er een grondstofje is wat voor acht dingen tegelijkertijd werkt. Hoe geweldig zou dat zijn?

Als de vierde dimensie – de stilstand, het Niets – voorbij is, zal de vijfde dimensie bereikbaar worden. Ideeën zullen een voedingsbodem vinden op een andere manier dan door marketing. Kleinschalig zal het beginnen en grootschalig zal het worden, zonder marketing.

Ben dus zeer alert op nieuwe ideeën. Als ze sluimerend aanwezig zijn en jij resoneert ermee, ga het niet rondbazuinen. Houd het klein. Dat is totaal tegen jullie gewoonte in. Koester het. Houd het klein, in kleine kring en dan zul je voorkomen dat één of drie maatschappijen dit gaan uitbuiten. Zo zul je eraan meewerken dat iedereen of toch zeer veel mensen dit kleinschalig kunnen inzetten.

Voorkom dus grote machtsblokken. Probeer niet mee te doen aan grote marketingcampagnes, maar koester het kleine en laat het beschikbaar zijn voor velen. Niet om er beter van te worden maar omdat zij met allerlei kleine cellen dit kunnen verspreiden en dan wordt het groots en is het beschikbaar voor iedereen die er baat bij zou willen hebben.

Probeer dus onderscheid te maken tussen datgene wat verspreid wordt, wat nodig gevonden wordt vanuit machtsbolwerken en datgene wat kleinschalig – zeer goedkoop – beschikbaar zal komen voor de hele mensheid en vooral in de landen die nu arm gevonden worden. Het zou zomaar kunnen dat dat de rijke landen worden, die niet de intentie hebben om de hele wereld te verbeteren.

Verbeter de wereld. Begin bij jezelf en kleinschalig en laat grootsheid los. Dat wensen wij jullie in 2021, zodat er zeer veel kleinschalige projecten tot stand gebracht kunnen worden, die niet meer ten koste gaan van de Aarde, die niet meer te maken hebben met grote marketingcampagnes of met hypes, maar die bestendig zijn tegen allerlei invloeden – onafhankelijk, neutraal, beschikbaar voor diegenen die er open voor staan.

Wij wensen jullie een zeer goede reis, een avontuurlijke reis door 2021!


Nieuwjaarsboodschap 2021  |  13 december 2020  |  Oth - Ellen Rauh


Support

Als deze Oth-teksten jou voeden en inspireren, overweeg dan een donatie!
Door te doneren, help je ons bij het produceren van nieuwe boeken.
Wij zijn je zeer dankbaar voor elke donatie, hoe klein ook!

ten name van: E RAUH, ALMERE
IBAN: NL64 RABO 0134 9609 20

Of doe jezelf of iemand anders een boek cadeau!

Boeken

Nieuw boek!

Het oergeheugen van de Aarde
Wat kunnen we leren van de Aarde?

Ellen Rauh

BOEK - Het oergeheugen van de Aarde - Ellen RauhDit geïllustreerde boek geeft een ruim inzicht in de complexiteit van wat mensen de Aarde noemen. Niet alleen vanuit menselijk perspectief, want de Aarde is een fenomeen op zich. Het boek reflecteert op de onderlinge verbondenheid van al het leven op en in de Aarde en het belang van het herkennen en respecteren van de ritmes en cycli van de natuur. Het benadrukt het bestaan van een aangeboren oude kennis, een soort oer-weten, dat sommige individuen en dieren bezitten. Bovendien stelt het boek vraagtekens bij de mensgerichte kijk op de wereld, die de mens boven de natuurlijke wereld plaatst. Als klimaatverandering mens en economie niet zou schaden, zou de mens dan nog zo intensief met dit onderwerp bezig zijn? Kunnen we iets leren van de Aarde of is de Aarde er alleen voor ons om te overleven of te evolueren? Moet de Aarde 'gemanaged' worden door de mensen? Is er een script? Allemaal vragen waar je over kunt filosoferen, want hoeveel waarheden zijn er? Het boek moedigt je aan om open te staan voor veranderingen, te leren van alle aspecten van het leven en te erkennen dat je een tijdelijke reiziger bent op deze planeet.

boek bestellen


Transparantie
nieuwsgierigheid wijst je de weg

Ellen Rauh

BOEK - Transparantie - nieuwsgierigheid wijst je de weg - Oth - Ellen RauhTransparantie gaat over waarnemen: signalen, codes en fases kunnen herkennen en interpreteren. Alles wat evolueert, is gebonden aan tijdlijnen en elke tijdlijn is onderverdeeld in fases. Je kunt geen enkele fase overslaan. Transparantie kan je helpen in het kiezen van wat voor jou motiverend, ontspannend of voedend is. Jouw nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat je als een soort speurhond het pad van jouw leven volgt, op zoek naar informatie en levenservaringen die jouw leven kunnen vormgeven en verrijken. Zo word je wie je bent: een uniek mens.

boek bestellen


Kosmisch Internet
inlogcodes en wachtwoorden

Ellen Rauh (teksten in Nederlands & Engels)

BOEK - Kosmisch Internet - inlogcodes en wachtwoorden - Oth - Ellen Rauh Dit boek is een verzameling van teksten, doorgegeven in zeventien jaar tijd, ontstaan uit het contact van Ellen Rauh met wat zij het 'Kosmisch Internet' noemt. De leden van Het Oth-team stellen zich één voor één voor, elk met hun eigen specialisatie.

Voor het Kosmisch Internet heb je een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Elk wachtwoord geeft toegang tot een andere belevingswereld. Allemaal bespiegelingen, mogelijke waarheden, zoals je met een virtual reality bril in een andere realiteit kunt stappen. Jij bent vrij om te kiezen waar je je focus op wilt leggen. Wat vraag je je af en waar wil jij je door laten inspireren? Wil je in de realiteit stappen waarin er een soort van skype-verbinding is met iemand die de Aarde heeft verlaten? Volg je graag het gesprek met een specialist die veel weet over zielsaspecten? Wil jij in de realiteit stappen waarin wordt gesproken met het wezen van de Aarde? Zou je meer willen weten over de natuur an sich? Of wil je meer weten over sterrenstof? Allemaal mogelijke waarheden die jij als voedend kunt ervaren, als ontroerend en misschien zelfs als confronterend. Het is maar net door welke realiteit jij je op een bepaald moment wil laten voeden, inspireren of leiden. Er is keuze te over.

boek bestellen


De vijfde dimensie
de dimensie van de vernieuwende ideeën

Ellen Rauh

BOEK - De vijfde dimensie - de dimensie van de vernieuwende ideeën - Oth - Ellen RauhDe vijfde dimensie, de dimensie van de vernieuwende ideeën. Een gebruiksaanwijzing om door vernieuwingen te gaan. Een gebruiksaanwijzing om te schakelen naar de volgende voor jouw nieuwe fase. Een gebruiksaanwijzing hoe je om kunt gaan met ruimere bewustzijnen en met vernieuwende ideeën – vernieuwende ideeën die voor jou alleen zijn om de grenzen van een nieuwe fase te leren kennen of die bedoeld zijn voor een ruimere evolutie en vernieuwing in maatschappelijk denken. Dit alles staat te gebeuren als het de bedoeling is dat er een nieuwe fase aanbreekt – niet eerder en niet later. Maar als er op Aarde of op een deel van de Aarde een vernieuwende fase begint, zal er altijd een lange voorbereiding aan vooraf gaan. Als je zo kijkt naar de geschiedenis en wat er allemaal gaande is tijdens jouw leven in de wereld, kun je signalen herkennen van broeiende vernieuwing en kun je mee navigeren en begrip hebben voor de gedupeerden en begrip hebben voor de eventuele vernieuwing waar jij je niet in kunt vinden. Zo kun je afstand nemen of je engageren. Zo kun je jouw vrijheid in jouw begrenzing blijven ervaren en andere vrijheden en andere begrenzingen respecteren.

boek bestellen

De vierde dimensie
de dimensie van het Niets

Ellen Rauh

BOEK - De vierde dimensie - de dimensie van het Niets - Oth - Ellen RauhDe vierde dimensie gaat over het Niets. Alleen vanuit het Niets kunnen wij geïnspireerd worden door de vijfde dimensie. Het boek gaat verder over het accepteren van jezelf en je tekortkomingen. Door mens te zijn, heb je jezelf verbonden met de eerste, de tweede en de derde dimensie. Dit wordt uitgebreid uitgelegd in dit boek. Als je dit begrijpt, kun je contact krijgen via de vierde dimensie – het Niets – met de hogere dimensies. Door alles vanuit een ruimer perspectief te zien, ga je minder oordelen en ben je beter in staat om van jezelf te houden zoals je bent. Al deze dimensies zijn ook terug te vinden als lagen in en buiten de Aarde. Zij hebben ook invloed op alle leven op Aarde.

boek bestellen


Ontdek je eigen invloed

Ellen Rauh

BOEK - Ontdek je eigen invloed - Oth - Ellen RauhWaar word jij door beïnvloed en welke invloed heb je zelf? De beïnvloeding bij jou als mens begint al bij de bevruchting. Bij de samensmelting verbind je je met de bloedlijnen en de familiepatronen van je ouders. Je wordt beïnvloed door familiepatronen en de normen en waarden van de maatschappij waarin je opgroeit. Sommige patronen horen bij jou en andere heb je overgenomen uit gewoonte. Tijdens je leven ga je jezelf aanpassen of afzetten om zo je eigen waarheid te ontdekken. Wat je ook doet, jij hebt sowieso invloed op je omgeving. Je straalt je coderingen energetisch uit en deze werken magnetisch. Zo trek je mensen en situaties aan die deze overtuigingen bevestigen. Als je dit inziet, heb je de keuze om ze te accepteren of te veranderen. Zo ontwikkel je tijdens je leven verschillende talen, afhankelijk van je omgeving: de verbale taal, de lichaamstaal en de energetische taal. Veel spraakverwarring ontstaat door het gebruik van de verkeerde taal. Je eigenwaarde groeit als meerdere kwaliteiten van jezelf aan bod kunnen komen; in je intermenselijke relaties, je werk of in je vrije tijd. Als je eigenwaarde jouw eigen waarheid weerspiegelt, verdwijnt de behoefte om anderen te overtuigen. Dan kan je ook accepteren dat anderen hun eigen waarheid hebben en komt er als vanzelf meer saamhorigheid. Zo kan iedereen een aanvulling en een meerwaarde zijn voor het grote geheel.

boek bestellen