Oth-channeling door Ellen Rauh
http://oth-channeling.com

 

De pijnappelklier

 print deze channeling     

recommend this channeling to your friends on facebook deze channeling aanraden op facebook     

  tweet deze channeling


Oth-channeling door Ellen Rauh
25 maart 2012, Nederland

Wij willen het met jullie hebben over de pijnappelklier. Er is reeds veel over gezegd, maar de nieuwsgierigheid naar deze klier is groot en dat zegt iets over de tijd waarin jullie leven. De pijnappelklier is een klein kliertje ter grootte van een erwt, maar het kan ook de grootte van een druif krijgen – in het midden van je hoofd. Een bolletje. Jullie regiekamer, jullie verbinding met energie.

Op het moment dat een mens ontstaat bij de samensmelting van een eicel en een zaadcel, is het eerste wat ontstaat een heel klein facet van de pijnappelklier. Dit is de klier die jullie verbindt met je ziel, je wezen, je hogere zelf of welke naam jij er ook aan geeft, maar sowieso met iets wat eigenlijk buiten jullie lichaam staat. Als een persoon, een mens, afscheid neemt van de Aarde, is dit de laatste klier die afscheid neemt van de Aarde. Het is het tegenovergestelde proces. Als een mens ontstaat, werkt de pijnappelklier feilloos, helpt bij het ontstaan van het lichaam en houdt contact met de hogere energieën van het wezen dat indaalt.

Laten we voor alle duidelijkheid steeds het woord wezen gebruiken voor het onbestemde, het onzichtbare, hetgeen wat blijft bestaan als jullie lichamelijke bestaan voorbij is.

Het contact met jullie wezen ontstaat dus doordat de pijnappelklier als een satelliet signalen op kan vangen. Het is de klier die verbinding heeft met alles wat energie is in en rond jullie lichaam. De zetel van je energetische zintuigen zit in de pijnappelklier. Er zijn vele mensen waarvan de pijnappelklier een soort slapend bewustzijn is, zoals er ook mensen zijn waarvan het brein een slapend bewustzijn is. Op het moment dat een persoon zich niet bewust is van de pijnappelklier, wil dat niet zeggen dat de pijnappelklier niet werkt. Alleen heb je er dan geen controle over. Zoals een baby zich niet bewust is van z'n lichaam, maar dat langzaam maar zeker leert, is het ook zo met de pijnappelklier. Als je je niet bewust bent van een lichaam, is een lichaam er wel, maar ben je afhankelijk van anderen om voor dat lichaam te zorgen. Als je je niet bewust bent van jouw pijnappelklier, kun je dus niet bewust contact maken met je pijnappelklier en wordt jouw pijnappelklier gestuurd, bestuurd, door jouw hogere leiding. Maar er is iets aan het veranderen.

Steeds meer mensen gaan hun energetische zintuigen gebruiken die niets te maken hebben met hun lichamelijke zintuigen. We hebben het dan over 'heldere zintuigen', wat eigenlijk betekent meer zien dan je ogen kunnen registreren, meer horen dan je oren kunnen registreren, meer ruiken en ga zo maar door. Hoe meer een mens beseft en accepteert dat er meer is dan het zichtbare, hoe meer je van die signalen gebruik kunt maken. Je krijgt een ander soort beveiliging. Dit alles heeft te maken met jouw pijnappelklier. Je verbetert, verfijnt of leert jouw energetische zintuigen te accepteren, te gebruiken en te activeren en elk mens heeft zo zijn specifieke kwaliteiten, zoals je dat ook met je menselijke zintuigen hebt.

Langzaam maar zeker begin je dus een zoektocht naar waar jouw energetische zintuigen toe in staat zijn, waar je ze voor kunt gebruiken en waar je ze niet voor kunt gebruiken. Je hebt beide nodig: je lichamelijke zintuigen en steeds vaker ook je energetische zintuigen, want de beïnvloeding is steeds vaker onzichtbaar.

Kijk naar de beveiligingen. Steeds vaker zijn aanvallen of gevaren niet meer zichtbaar maar wel te registreren door bepaalde apparatuur. Jullie pijnappelklier is een zeer geavanceerd kliertje wat alle signalen waarneemt. Het beveiligt jou voor spam, het beveiligt jou tegen informatie die niet goed zou zijn voor jou, niet waardevol zou zijn voor jou of zelfs schadelijk zou zijn voor jou. Vele klachten van het zenuwstelsel zijn het gevolg van het niet gebruiken, het niet accepteren van een pijnappelklier. Veel van deze storingen zijn te neutraliseren door energiewerk. Hoe meer mensen geïnteresseerd geraken en gaan accepteren dat een mens ook beïnvloed wordt door energie, hoe belangrijker een energielichaam en een aura zullen worden. De aura en je energielichaam worden gevoed en gesteund en beveiligd door je pijnappelklier.

Dan zul je zeggen: "Er zijn toch allerlei manieren om kunstmatig in bepaalde bewustzijnslagen terecht te komen of er contact mee te krijgen?" Al die bewustzijnsverruimende medicijnen of middelen of whatever hoe jullie het noemen – ja, die zijn er. Maar de vraag is: Wat heb je er aan? Wat je er aan kunt hebben is dat je kunt accepteren dat er andere bewustzijnslagen zijn, maar of het waardevol is, dat is iets anders. Wat heb je er aan als je in Noorwegen rijdt om via navigatie informatie te krijgen over Zuid-Afrika? En dat is dus wat er zeer veel gebeurt met al die bewustzijnsverruimende middelen. Mensen krijgen allerlei informatie die totaal niet aan de orde is en die je zelfs in de war kunnen brengen en je laten verdwalen, omdat je signalen krijgt, omdat je plattegronden krijgt, omdat je gebruiksaanwijzingen krijgt, voor iets wat je niet hebt of wat niet aan de orde is. Daardoor kun je gedesoriënteerd geraken en dat is wat er vaak gebeurd. De signalen die er echt toe doen, voor jouw veiligheid of voor je praktische leven, komen niet meer binnen en je geraakt gedesoriënteerd. Verder is er nog een schadelijke uitwerking.

De pijnappelklier zorgt ervoor dat als jij bewust eraan toe bent om bepaalde bewustzijnslagen te gebruiken – en dan hebben we het over energielagen – de pijnappelklier OD-energie produceert in jouw aura. OD-energie is door vele mensen die helder kunnen waarnemen zichtbaar in de aura. Deze OD-energie laat zien in welke mate die persoon zich bewust is van energie. OD-energie in je aura helpt je om met jouw energetische zintuigen waar te nemen wanneer wel en wanneer niet. Je leert jouw energetische zintuigen te gebruiken of uit te schakelen. Hier is zeer veel over te vertellen en we gaan daar nu niet verder op in. Maar OD-energie in jouw aura is altijd gekoppeld aan ervaringen. Enkel kennis, enkel contact met bewustzijnslagen die hoger zijn dan normaal en die niet gekoppeld zijn aan praktische ervaringen, zullen geen OD-energie creëren in jouw aura. OD-energie helpt je om te aarden. Het is een ander energiecircuit dan je lichamelijk zenuwstelsel. Hoe vaker je dus op wat voor manier dan ook en om welke reden dan ook contact wil maken met hogere sferen, met hogere entiteiten of hogere bewustzijnen, hoe meer OD-energie jij nodig hebt in jouw aura om te aarden. Dit is een groeiproces. Door allerlei technieken die jouw bewustzijn verruimen, kun je stap voor stap schakelen van de derde naar de vijfde, naar de twaalfde dimensie of hoe je het ook wil noemen. Als je met veel OD-energie in jouw aura contact legt met hogere dimensies, zul je deze informatie concreet kunnen gebruiken op het moment dat jij op Aarde vertoeft. Al de andere informatie kan alleen maar verwarrend zijn en jou van je concentratie afbrengen waardoor je de signalen die je nu nodig hebt – de informatie die je nu nodig hebt – niet meer hoort. Dan geraak je dus gedesoriënteerd.

Ben dus dankbaar voor je pijnappelklier die jou beveiligt, die er voor zorgt dat jij precies met de juiste bewustzijnslagen in aanraking komt die jij als mens kunt hanteren. Ben blij met je pijnappelklier. Op het moment dat je je bewust bent van dit kleine kliertje in je hoofd, krijg je er ook verantwoordelijkheid voor. Dit kan een groot nadeel zijn. Mensen die zich bewust zijn en accepteren dat dit gevoelige kliertje midden in hun hoofd actief is, zullen dus meer verantwoordelijkheid moeten dragen voor waar zij vertoeven. Bepaalde gebieden, bepaalde sferen bij mensen waar veel spanning hangt, kunnen niet goed zijn voor de pijnappelklier die alles wat onzichtbaar is, verfijnd waarneemt en registreert. Zo kun je zomaar geïrriteerd of nerveus of rusteloos worden zonder enige aanwijsbare reden. Weet dat jouw pijnappelklier dan onrust registreert. Vele kinderen van deze tijd hebben een zeer goed werkende pijnappelklier en dat is nodig voor de nieuwe tijd die komt. Steeds meer zal er gebruik gemaakt worden van hogere bewustzijnslagen. Deze kinderen zijn dus gevoeliger voor onzichtbare spanningen. Als dat bij jezelf zo is en je bent in contact, je bent tussen mensen waar onderliggende spanning heerst, dan zouden wij je aanraden, richt je op je fysieke zintuigen. Weet dat een deel van jou het registreert maar ga het voor jezelf op een soort sluimerstand zetten. Dat wil niet zeggen dat het niet geregistreerd wordt maar dat wil zeggen dat jij er geen bewust gebruik van maakt en dit is waar vele mensen nu last van hebben.

Steeds meer mensen zijn in staat om hun energetische zintuigen te gebruiken. Wij zouden zeggen: het wordt steeds belangrijker om dit regelmatig uit te zetten. Al die energetische storingen van zonnestormen, van allerlei onzichtbare spanningen, kun je tijdelijk elimineren door niet helder te willen zijn, door je energetische zintuigen tijdelijk uit te zetten. Wil het niet weten, wil het niet voelen en wil het niet horen. Als mensen in staat zijn om die energetische zintuigen aan- of uit te zetten, zijn jullie gebruikers van de energetische zintuigen en daardoor niet altijd slachtoffer. Leer af om alles te willen weten, leer af om alles te willen voelen, leer af om bewijzen te willen vinden, want het is een onveilige situatie. In de tijden waar we nu doorheen gaan met al die verschuivingen in energielagen kun je zeer verward, gedesoriënteerd en ongeconcentreerd geraken. Als je niet in staat bent om je energetische zintuigen te laten slapen, kun jij energetisch zwaar overspannen geraken. Leer ze dus te gebruiken. Als je ervan overtuigd bent dat je ze hebt en dat je ze kunt gebruiken, hoef je niet meer steeds te bewijzen dat je ze hebt. Het komt je energetische zintuigen, je energetische zenuwstelsel ten goede als jij jezelf het recht geeft om energetisch regelmatig te slapen. En dat is iets anders dan fysiek slapen. Een lichaam heeft fysieke slaap nodig om tot rust te komen. Je energielichaam heeft ook steeds vaker rust nodig om tot rust te komen. Hoe meer je je dus bewust bent dat je ook een energielichaam hebt, dat je ook uit energie bestaat, hoe meer verantwoordelijkheid jij krijgt om zorg te dragen dat dit energielichaam ook tot rust kan komen.

Oth-channeling door Ellen Rauh
25 maart 2012, Nederland

Lieve Oth, is er een relatie tussen de smaak zoet en de ontwikkeling van de pijnappelklier door de eeuwen heen?

Nee. De pijnappelklier is een energieregelaar. Suiker is op zich een energie maar gekoppeld aan de Aarde. Je pijnappelklier is wel in staat om storende elementen van alles wat Aards is te neutraliseren, maar alles wat Aards is, heeft geen invloed of schadelijke invloed op de pijnappelklier. De pijnappelklier is en de pijnappelklier blijft. Niet te beïnvloeden door de Aarde. Wel zal het energetische signalen van de Aarde opvangen.

Om het over suiker te hebben. Suiker kan energetisch een toevoeging zijn of een verstoring zijn en dan gaat het nog niet eens om wat voor soort suiker het is. Het hangt van het individu af. Besef dat er mensen zijn die behoefte hebben aan suiker maar ook aan energetische suiker. En energie kun je toevoegen en tegelijkertijd ook niet. Het kan dus zomaar zijn dat suiker die bepaalde verstorende energie opgenomen heeft, verstorend werkt en tegelijkertijd kan dezelfde suiker iemand anders voeden. Dit heeft dan weer te maken met frequenties. Hoe gevoeliger je bent, hoe hoger je bereik van frequenties, hoe meer storende elementen er kunnen zijn en hoe nauwer en nauwkeuriger het luistert dat iets jou voedt. Tegelijkertijd is het zo dat als jouw pijnappelklier voor veel OD-energie heeft gezorgd, je zelfhelend vermogen enorm is toegenomen.

Hierdoor zijn mensen in staat om wat zogenaamd schadelijk is, moeiteloos tot zich te nemen en te neutraliseren. Dit zal veel en steeds vaker gaan gebeuren. Dit zal al de wetenschappelijke berekeningen en statistieken op z'n kop zetten en het zal dus steeds vaker noodzakelijk zijn om iets te bekijken vanuit het individu. Wat voor de één voedend is, kan voor de ander juist schadelijk zijn. Hoe meer mensen zich bewust zijn dat energie belangrijk is, dat de energiehuishouding belangrijk is, hoe secuurder je met jezelf en met anderen om moet gaan. Er is dus bijna geen goed of slecht meer. Het hangt van het individu af. Als statistieken mensen gaan onderverdelen in grotere vakken, zullen vele mensen tekortkomen. Blijf dus altijd openstaan voor de individuele reactie van een persoon. Als je beseft van jezelf dat je gevoelig bent, ben dan zelf alert. Als je medicijnen voorgeschreven krijgt, kan het zomaar zijn dat de dosis die normaal is, voor jou te hoog is of te laag.

Durf verantwoordelijkheid te nemen, durf het in vraag te stellen en neem niet zomaar aan wat algemeen gezegd wordt dat het goed of verkeerd is. Durf eigenwijs te zijn, durf je eigen wijsheid te voelen en durf naar je eigen wijsheid te luisteren. En dat wil niet zeggen dat je vanuit een soort gewoonterebellie sowieso tegen bent, durf ook jouw aversie neutraal te beoordelen. Het kan zomaar zijn omdat de vernieuwing en de verfijning zo snel gaat dat wat jij vanuit gewoonte altijd moeiteloos kon verteren, ineens niet meer te verteren is. Ook dat staat allemaal op losse schroeven. Ook dit is weer terug te brengen naar jouw pijnappelklier, die in deze periode zeer geactiveerd wordt en daardoor zeer veel OD-energie kan genereren en in jouw aura OD-energie kan planten. Dit beïnvloedt jouw immuunsysteem meer dan je kunt vermoeden. Als mensen in staat zouden zijn – en het is wel al mogelijk – om OD-energie te analyseren en waar te nemen en te registreren in een aura en van daaruit op een therapie of een bepaalde behandeling zou afstemmen, zou dit geweldige gevolgen hebben.

Dan hebben wij nog een advies aan iedereen hier aanwezig en iedereen die de boodschap zal lezen. Iedereen die zich bewust is dat ze ook bestaan uit energie, zullen dus meer verantwoordelijkheid voor zichzelf moeten gaan dragen. Het is niet omdat een hulpverlener goed is voor de ene, dat die ook goed is voor jou. Durf individueel af te stemmen. Ga niet af op wat goed was voor een ander. Durf te voelen. Durf met jouw pijnappelklier te voelen of diegene die jou hulp wil verlenen energetisch hulp verleent en dat heeft dan weer te maken met frequenties. Jouw OD-energie absorbeert frequenties en zendt frequenties uit. Op het moment dat jij dus uit balans bent, heb je hulpverleners nodig die frequenties ter beschikking hebben die beantwoorden aan bepaalde elementen van jouw OD-energie. Dat is de enige manier om deze energie tot je te nemen. Als iemand met geweldige frequenties, met een geweldige kunde, die prachtige frequenties ter beschikking heeft en jij hebt geen ontvangers in je aura, door middel van OD-energie, dan zal die persoon geen invloed uit kunnen oefenen op jou. Het kan dan zomaar zijn dat iemand uit je omgeving of iemand die je nog nooit gezien hebt, met jou in contact komt en dat er iets gebeurt met jou. Misschien zonder dat die persoon de functie van hulpverlener aanneemt, maar er worden wel frequenties getriggerd en er wordt dus iets geheeld of terug in balans gebracht in jouw energielichaam. Ben dus alert. Durf hulp te vragen als je beseft dat je uit balans bent en laat je verrassen. Uit onverwachte hoek kan er hulp komen. Iets of iemand die balans brengt in jouw energielichaam waardoor jij energetisch rust en balans gaat ervaren. Laat dan los 'hoe' het gebeurt, probeer geen bewijzen te verzamelen. Want dat ben je weer aan het analyseren. De controle loslaten wil dus eigenlijk zeggen dat je veel verfijnder en secuurder jezelf gaat controleren, jouw balans, jouw gevoel van balans – en laat het niet belangrijk zijn hoe je in balans komt maar dat je in balans komt. Controleer dus jouw balans, minstens één keer per dag. En indien nodig zul je signalen krijgen dat je het vaker moet doen. Het zijn hectische tijden en dat is nog niet voorbij. Dus onderhoud je eigen balans.

Oth-channeling door Ellen Rauh
25 maart 2012, Nederland

U vertelde eerder dat we soms verkeerde signalen krijgen of signalen die niet bruikbaar zijn, zoals we in Oslo zijn en de plattegrond van Kaapstad krijgen. Dus ik ben nu een beetje in de war. Kan ik nu helemaal niet meer op m'n intuïtie en gevoel vertrouwen? Kunt u iets meer vertellen over deze verkeerde signalen?

Je bent een belangrijk onderdeel vergeten. Wij hadden het erover dat je deze signalen kunt krijgen als je geestverruimende middelen tot je neemt, die jou in contact brengen met de bewustzijnslagen zonder dat je dit nodig hebt. Dan ontstaat disoriëntatie voor jou op dat moment. Als je die bewustzijnslagen aanboort door technieken die jij individueel veredelt hebt, maar niet door toevoeging of het tot je nemen van bewustzijnsverruimende middelen, zal de pijnappelklier ervoor zorgen dat jij informatie krijgt die voor jou op dit moment belangrijk is. Dan zal jouw intuïtie, jouw diepe voelen, helder en duidelijk zijn. Maar dat wil niet zeggen dat het in een heel andere tijdslijn staat. Zo kun jij intuïtief glashelder boodschappen krijgen, die eigenlijk pas aan de orde zijn over een jaar. Dit kan verwarring scheppen. Dus maak onderscheid. Alles wat jij gedownload krijgt via jouw pijnappelklier en wat eventueel in de tijdslijn niet klopt, klopt wel degelijk. Het helpt jou en het stelt je in staat om langzaam maar zeker te wennen aan het idee. Dit is een heel energetisch gebeuren waar we later nog wel op terugkomen. Dus blijf jouw intuïtie vertrouwen. Blijf jouw afstemming vertrouwen, maar ben wantrouwig als je in bewustzijnslagen terechtkomt door chemische toevoegingen van buitenaf.

Oth-channeling door Ellen Rauh
25 maart 2012, Nederland

Lieve Oth, Atha en Era. Wat is de menselijk ziel en wat is de relatie van de ziel tot de pijnappelklier?

Wij noemden het 'je wezen' weet je nog? Het is jouw verbinding met je hogere ziel, je wezen, je ziel, het zijn allerlei benamingen. Het is jouw verbinding met datgene wat overblijft als jouw lichaam niet meer van jou is. Zo kun je het het best omschrijven. Deze verbinding blijft. Het is een verbinding van delen van jou, meerdere delen van jou op het moment dat jij een lichaam aanneemt om op Aarde rond te kunnen wandelen. Zoals een astronaut een astronautenpak aan moet doen om in een andere zwaartekracht te kunnen vertoeven, heeft een deel van jou een menselijk lichaam nodig om op Aarde te vertoeven. Dat wil niet zeggen dat je niet tegelijkertijd ook in andere regionen vertoeft net als de astronauten. Zij leven tijdelijk in twee werelden. Dat doen jullie als mens ook. Je neemt tijdelijk een lichaam aan om op Aarde te kunnen vertoeven. Maar een ander deel van jou blijft in regionen waar je echt vandaan komt. Wij hopen dat dit duidelijkheid gegeven heeft.

Oth-channeling door Ellen Rauh
25 maart 2012, Nederland

OD-energie

Lieve Oth, u heeft het over de OD-energie maar ik heb niet begrepen wat dat is.

Het Oth-symbool bestaat uit Oth maar ook een d en die d staat voor OD-energieDaar wordt ook weinig over gesproken. Wij hebben er een en ander over uitgelegd. Zoals je weet bestaat het Oth-symbool uit Oth maar ook een d en die d staat voor OD-energie. Er is weinig over bekend. Het is waar te nemen in de structuur van je aura en ja, dan hebben we het over waarnemen. Elk mens wat helder kan waarnemen, zal OD-energie kunnen waarnemen. Maar je hebt daar weer je eigen code voor nodig. Als je aura's bekijkt, bestudeert, zul je zien dat er delen zichtbaar worden maar weet dat je misschien maar drie procent kunt waarnemen van wat er is. Een deel van je aura bestaat uit OD-energie. Dit zorgt ervoor dat jij geaard bent om bepaalde frequenties op Aarde toe te kunnen laten en erop te stromen. Alle frequenties die niet geaard zijn, zijn als mens niet concreet te gebruiken door handelingen, woorden of gedachten. Je hebt als mens concrete informatie nodig om je er bewust van te zijn. Op het moment dat je je er bewust van bent, zal het zich planten in je menselijk brein, in de database van jouw geheugen. Energetisch zal het zich nestelen in de database van je aura als zijnde een ervaring van een contact met een bepaalde frequentie. Hoe vaker jij concreet en veilig in contact komt met deze frequenties, hoe meer OD-energie er dus ontstaat in jouw aura. En zo – we zeiden het vaak – kun je een mens vergelijken met zoals Ellen het zegt een streepjescode, een streepjescode van frequenties. Laat het aantal los, we geven alleen maar een voorbeeld. Stel je voor. Elk mens bestaat energetisch uit zestig frequenties. Dat wil niet zeggen dat je al die frequenties gebruikt, maar het is je streepjescode. Kosmisch gezien, universeel gezien, vanuit je ziel gezien, heb je al die verbindingen, ben je in staat om al die verbindingen te hebben. Stel je voor. Dertig frequenties gebruik jij regelmatig. Stel je voor dat dat basaal is en dat je dat alleen door menselijke fysieke ervaringen bewust geworden bent, dan zal dit geen OD-energie teweegbrengen in jouw aura. Op het moment dat je je bewust wordt van bepaalde energieën, van bepaalde patronen, zal het OD-energie creëren. OD-energie wordt dus gecreëerd als jouw bewustzijn ervaren wordt – walk your talk – hoe meer OD-energie jij verzamelt in jouw aura, hoe meer je in staat bent om volwaardiger te zijn. We zullen hier nog vaak op terugkomen. Dus lieve dame, ga je maar van alles afvragen en de kennis komt naar je toe.

Voel de grote liefde en support van Oth, Atha en Era.

Oth-channeling door Ellen Rauh
25 maart 2012, Nederland

 print deze channeling     

recommend this channeling to your friends on facebook deze channeling aanraden op facebook     

  tweet deze channeling

    naar boven

 

 

 


meer lezen over de pijnappelklier

Jullie pijnappelklieren worden bijgesteld, zodat er een nieuwe radar ontstaat, een nieuwe schotelantenne, die nog meer signalen kan opvangen.

Je afstemmen op de nieuwe energie met een ontwikkelde pijnappelkier

Vele baby’s en vele kinderen hebben een perfect afgestelde pijnappelklier.

Er zullen meer en meer ontdekkingen komen over hoe een pijnappelklier werkt en dan zal de medische wereld enorme sprongen vooruit maken want dan zullen al die storingen te verhelpen zijn. De pijnappelklier zal gaan stralen als een poolster en zichtbaar zijn voor jullie hogere gidsen.

Jullie pijnappelklieren zullen ontwaken en zuivere zenders worden voor signalen vanuit de vijfde dimensie.

Meer en meer zullen jullie afstemmen op universele energie. Elk van jullie hier aanwezig heeft een persoonlijke antenne. Vergelijk het met de zendmasten van een GSM.

Zijn vaccinaties bij kinderen een belemmering voor de ontwikkeling van hun pijnappelklier?

 Lieve Oth en Atha, kunt u ons iets zeggen over de aandacht die we mogen hebben voor onze pijnappelklier, rond het zorg hebben voor ons energieveld?

De pijnappelklier is de klier die verbinding maakt met hogere energieën, met ruimere energieën. De pijnappelklier bepaalt en filtert welke informatie jij aankunt. Het is als het ware je spam-filter en besef dat wat voor jou spam is voor een ander totaal geen spam hoeft te zijn. De pijnappelklier filtert individueel en laat datgene wat de persoon aankan door en schermt datgene wat het zenuwstelsel van die persoon niet aankan, af. Op het moment dat de mensheid weer gelooft in energie – en we melden jullie: het komt eraan – dan zullen ze meer kennis krijgen over de pijnappelklier, de hoogste klier in een menselijk lichaam, de navigatie voor subtiele signalen. Vele ziektes en allergieën worden veroorzaakt door een slecht werkende pijnappelklier. Deze klier die zich steeds meer gaat ontwikkelen en zichtbaar wordt, zal vele ziektes – wat jullie ziektes noemen – kunnen verklaren. En verklaren wil niet zeggen genezen.

Mensen die subtiel durven zijn, mensen die energetisch voelen, die zich energetisch laten navigeren, je zult het kunnen zien aan hun pijnappelklier, die is dan als het ware ronder, meer gevuld met vocht, waardoor hij moeiteloos z’n werk kan doen. Mensen die niet subtiel durven zijn, lopen met een verschrompelde pijnappelklier. Op het moment dat de medische wetenschap openstaat voor het element energie, zullen vele pijnappelklieren zich gaan ontwikkelen en zal de mens gedijen en zal deze persoon of zullen deze mensen duidelijker hun eigen signalen opvangen en daar een ander niet meer voor nodig hebben. Alles wat para is, alles wat helder is, zetelt in de pijnappelklier. Draag dus zorg voor je pijnappelklier. Ga in meditatie je pijnappelklier voeden en je zult steeds duidelijker via je pijnappelklier waarnemen. Dit komt jouw lichamelijke zintuigen ten goede. Dit komt jouw zenuwstelsel ten goede. Als mensen geloven dat ze met een pijnappelklier kunnen waarnemen, hoeven deze signalen niet meer door het zenuwstelsel, niet meer door het lichaam te stromen. De pijnappelklier vangt op, vangt de informatie op en het lichaam kan lichaam zijn. Vele fysieke klachten zijn te wijten aan het feit dat mensen die overgevoelig zijn, met hun lichaam overgevoelig zijn. Helderzien, helderhoren, heldervoelen, helderweten, doe je niet met je lichaam maar met je pijnappelklier, die de bron is van je energetische zintuigen.

De persoon met de allergieën zou beter gaan waarnemen met de pijnappelklier. Al deze energieën hoeven dan niet meer door te stromen door het fysieke lichaam. Het zenuwstelsel van je fysieke lichaam kan dit niet hanteren en er ontstaan verstoringen, kortsluitingen, concentratieproblemen en noem maar op. Weet dus dat de pijnappelklier een steeds grotere rol gaat spelen.

klik hier om de volledige Oth-channeling te lezen


De pijnappelklier is één van de klieren die het laatst volgens jullie medische wetenschap aan het ontwikkelen is. Hij is zeer belangrijk in het ontvangen van subtiele signalen. Hij staat als het ware boven alle andere klieren. Hij beïnvloedt alle andere klieren. Hoe meer deze klier zich ontwikkelt, hoe duidelijker en helderder jij wordt. Alle mensen met een goed ontwikkelde pijnappelklier – die alleen maar energetisch te meten is – zullen helderder en helderder worden en of het nu helderhoren, helderweten, helderruiken, helderzien, noem het maar op is; het is de bron van helderheid waar je op aangesloten bent. Het zal helderheid brengen in al je zintuigen, waardoor je in staat bent om gemakkelijker storende energieën op te vangen.

Het is als het ware je computer waarmee je informatie download maar tegelijkertijd zeer veel virussen naar binnen kunt krijgen. Als de mens in staat is om de pijnappelklier bewust te gebruiken, kun je gemakkelijk in vijfde en zevende dimensie vertoeven. En niet constant maar er als het ware contact mee krijgen. Het is de klier die jou toegang geeft tot het hele netwerk, zoals je met internet een groot bereik kunt hebben. Daar staat de pijnappelklier voor.

Op het moment dat de wetenschap de energie van de pijnappelklier zal begrijpen, zullen vele menselijke storingen gemakkelijk te verhelpen zijn. Niet met medicijnen maar met alles wat subtiel is. Kristallen zullen daar veel nuttig werk mee kunnen doen.

Zolang de wetenschap vasthoudt aan bepaalde metingen en als zij het niet kunnen meten dat het dan niet bestaat, zullen vele mensen met storingen rondlopen waar ze niets aan kunnen doen.
Je weet allemaal wat een schade een virus kan aanrichten in je computer. Zo kan verkeerde informatie waar jouw pijnappelklier niet voor beschermd werd, zeer veel schade aanrichten op het menselijk functioneren. Vele ziektes waar ze nu niets aan kunnen doen, zullen dan gemakkelijk – zoals jullie het noemen – te genezen zijn. Wij zouden het liever noemen: in balans brengen.

klik hier om de volledige Oth-channeling te lezen


Je afstemmen op de nieuwe energie
met een ontwikkelde pijnappelkier

Het is jullie ingebouwde antenne. Vijftig jaar geleden was het een zeldzaamheid dat mensen op Aarde met een ontwikkelde pijnappelklier rondliepen. Dit waren meesters of zeer spirituele wezens die in beschermde gebieden leefden omdat harde signalen hen zouden kunnen beschadigen.

Nu worden er massaal kinderen geboren met ontwikkelde pijnappelklieren en vele mensen die aan hun bewustzijn werken en daardoor hun etherische en energetische zintuigen ontwikkelen, ontwikkelen hun pijnappelklier.

Deze gaat meer en meer signalen uitzenden naar jullie lichaam. Dit kan verstoringen teweegbrengen in het zenuwstelsel, concentratieproblemen en alles wat jullie met lichamelijke zintuigen waarnemen, kan nu verstoord worden. Oorsuizingen, reuken die in je neus komen, allergieën en noem maar op. De laatste tijd zullen zeer veel mensen opgemerkt hebben dat ze last kregen van hun ogen, een lichte irritatie die niet te verklaren was. Ook dit heeft te maken met het afstemmen van je lichaam op de nieuwe energie.

Maar ook de energie moet afgestemd worden op jullie verfijnde zintuigen. Zo moeten jullie allemaal, al diegenen die al met één been in de vijfde dimensie leven, zich af gaan stemmen op deze verfijnde signalen. Jullie intuïtie wordt helderder, jullie energetische zintuigen worden steeds scherper afgesteld. Wat vroeger van die vage vermoedens waren, worden nu zekerheden. Zo zul je meemaken dat je zeker weet dat je niet moet gaan of wel moet gaan, zonder dat je weet waarom. Toch weet je het zekerder dan vroeger. Jullie voorgevoelens worden sterker en sterker. Dit is zeer belangrijk voor de toekomstige tijd.

Velen zijn voorbereid om hulp te bieden bij mensen in nood. Dan is het belangrijk dat je zelf niet in paniek geraakt als de nood uitbreekt. Bereid je voor om rustiger en steviger op de Aarde te vertoeven, zodat je een baken wordt voor vele mensen die in verwarring geraken. Vele mensen zijn het spoor bijster, lopen maar te dolen omdat hun verbinding verbroken is. Hun radar is niet meer afgestemd en zij dwalen als blinden over de Aarde met alle angsten die daarmee gepaard gaan.

klik hier om de volledige Oth-channeling te lezen

 

Er werd verteld: er wordt gewerkt aan de “pijnappelkier”. Kun je dit voelen? Ik voel vaak druk op en in mijn hoofd, voornamelijk rechts en maak me daar soms zorgen over. Of is dit iets anders – fysiek?

Dit heeft inderdaad te maken met de pijnappelklier. De pijnappelklier kan bij vele vrouwen de hormoonhuishouding in de war brengen. Sommige mensen krijgen oorsuizingen, sommige mensen ervaren dat hun ogen veranderen, zelfs je reuk kan scherper worden en veranderen. Je totale zintuigen worden beïnvloed door de pijnappelklier: je voelen, zelfs je huid, je tast. En aangezien de hormoonhuishouding vaak bepaalt of jouw gevoelsleven in harmonie is, heeft de pijnappelklier zeker te maken met dat soort voelen.

Helaas hebben mannen minder contact met hun hormoonspiegel. Bij vrouwen is dit veel sneller duidelijk. Maar ook mannen zijn onderhevig aan hormoonschommelingen, alleen noemen jullie dit anders. Het kan gepaard gaan met veranderingen in het seksuele leven. Subtiele veranderingen, omdat mannen andere mannen worden en omdat vrouwen andere vrouwen worden.

Op het moment dat jullie in verbinding komen met de 5de dimensie, zal jullie totale gevoelsleven en al jullie zintuigen aangepast worden om te proeven, te zien, te horen en ga zo maar verder, in een 5de dimensie. Dus via je DNA wordt je hele stelsel bijgewerkt om deze signalen te herkennen en te kunnen gebruiken.

De pijnappelklier is ook zeer belangrijk om al die subtiele informatie te filteren en al hetgeen wat voor jullie overbodig is op dit moment, te deleten of als het ware even via een zijlijn naar een ander spoor te leiden. Daardoor komt er meer rust en een meer zuivere ontvangst in datgene waar jij of jullie je op afstemmen.

naar boven

Een pijnappelklier, daar kunnen wij maanden over praten. Er is zeer veel over te vertellen en het heeft een enorme invloed op de totale mensheid.

De kinderen die nu massaal geboren worden, hebben een veel verder ontwikkelde pijnappelklier dan vele mensen die nu op Aarde rondlopen.

Er zijn altijd voorlopers en deze mensen hebben zich vaak vreemden gevoeld op de planeet Aarde. Zij hoorden signalen, zij zagen dingen, zij voelden dingen, die anderen niet voelden, zagen of hoorden. Daardoor begonnen zij te twijfelen aan zichzelf en zij hadden twee mogelijkheden: of blijven voelen, zien, horen enzovoort en je anders te voelen dan de anderen of dit deel van jezelf afsluiten en als een half mens verder leven. Beide oplossingen waren niet prettig.

Wij hadden het over het inpluggen op het nieuwe netwerk en wij gaan daar niet over uitwijden. Maar vele mensen die zeer gevoelig waren op dit gebied, zullen zich meer en meer gaan thuisvoelen op de planeet Aarde.

naar boven

En wat een zeer leuke bijkomstigheid is, is dat deze mensen, meer en meer materie kunnen vasthouden. Het was een typisch verschijnsel dat al deze gevoelige subtiele mensen niet in staat waren om materie vast te houden, daardoor vervreemden zij nog meer van zichzelf en van het idee dat er overvloed was voor iedereen.

Dit is aan het omslaan omdat de subtiele energie meer en meer toegang krijgt tot de planeet Aarde. Doordat jullie als mensen deze energie absorberen, integreren en gebruiken, wordt hij meer en meer gekoppeld aan de materie van de Aarde. En daardoor zijn deze mensen meer en meer in staat om materie vast te houden.

Als je goed kijkt wat er gebeurd om je heen en in de wereld, zul je zien dat er enorme verschuivingen aan het plaatsvinden zijn. Er zijn zeer veel mensen die zeer veel materie verliezen. Er vindt een grote verschuiving plaats in verband met materie. Het zal niet meer toegestaan worden dat je materie vasthoudt alleen voor jezelf. Materie dient te stromen en materie moet in die mate vastgehouden worden, zodat het een veilig fundament is om te bestaan en om jouw leven te leiden wat de bedoeling is dat je leidt. Op het moment dat jij zeer veel materie vast wil houden omwille van jezelf, zul je er punt één totaal geen vreugde aan beleven, het zal een zware ballast worden en vroeg of laat zul je het verliezen.

 

 print deze channeling     

recommend this channeling to your friends on facebook deze channeling aanraden op facebook     Tweet this channeling

  tweet deze channeling

    naar boven

 

Oth-channeling door Ellen Rauh
http://oth-channeling.com