Oth-channeling

Nederlands - English

Oth-channeling

Ellen Rauh
activiteiten

Toerisme en
vluchtelingen
7 juli 2017

Oth-channelings
1999-2017

Boeken
Kosmisch Internet
De vijfde dimensie
De vierde dimensie
Kracht in Balans
Tijden van omwenteling
Ontdek je eigen invloed

Welke kwaliteiten dienen de leraars van de nieuwe-tijdskinderen te bezitten?

De nieuwetijdskinderen hebben zovele facetten en zo’n grote verscheidenheid dat er vele soorten leerkrachten moeten zijn. Er bestaat niet zoiets als nieuwetijdskinderen, zodat je ze in een vakje kunt stoppen of dat ze hetzelfde zijn; hetzelfde met de leerkrachten.

Het belangrijkste zal zijn dat er een goed contact is met respect voor elkaar. Het enige waar de leerkracht aan moet voldoen is respect opbrengen voor de leerlingen en weten dat het zijn taak is om elementen wakker te maken. Maar het belangrijkste zal zijn dat hij zal leren, vaardigheden zal bijbrengen aan deze kinderen om de codes van de nieuwe planeet Aarde te leren kennen zodat zij vrij hun functie kunnen innemen waar zij voor gekomen zijn.

Vele kinderen die het oude schoolsysteem volgden, werden gedwongen in richtingen die hen niet lagen. Er werd niet gekeken naar hun persoonlijke kwaliteiten. De kinderen moesten zich aanpassen aan datgene wat de maatschappij en de leerkrachten belangrijk vonden.

Meer en meer zal er naar individuen gekeken worden en kijk eens om je heen, hoeveel soorten scholen er reeds bestaan. Kies die school die het best past bij jouw kwaliteiten. Laat je niet dwingen in richtingen die jou niet liggen. Want het zal zeer veel energie vergen en wat het ergste is, je zult nooit de voldoening proeven dat je ergens goed in bent.
Het is zo belangrijk dat je ontdekt wat je echte kwaliteiten zijn. Als je vele mensen vraagt van boven de vijftien: “waar ben je goed in?”, dan zijn er maar zeer weinig die kunnen antwoorden. “dat zeg je niet, waar je in goed in bent”. Dan kun je nagaan hoe ver je weggedwaald bent van jouw unieke zelf.

Leer ontdekken waar je goed in bent, wat je goed kunt en wat je graag doet, meestal gaat dit samen. Als je dit ontwikkelt en daarin gaat bijscholen, heb je het gemakkelijker om te slagen, heb je het gemakkelijker om goed in je vel te zitten. Maar vele mensen willen zo graag bewijzen dat ze iets kunnen waar ze niet voor in de wieg gelegd zijn. Volg je richting. Zoek de juiste leerkrachten. Het is niet voor niets dat zoveel leerkrachten aan vermoeidheidssyndromen leiden, aan depressies leiden, want zij worden gedwongen om op een andere manier les te geven.

naar boven

Het is gemakkelijker als leerkracht om les te geven aan die kinderen die hongerig zijn naar kennis. Het is moeilijk om les te geven aan kinderen die totaal niets willen leren omdat ze in de verkeerde richting zitten. Dit is verkeerd aan het schoolse systeem. Zowel voor de leerlingen als voor de leerkrachten. De nieuwetijdskinderen vragen nieuwetijdsleerkrachten, een verscheidenheid van aanbod. En dit telt niet alleen voor leerkrachten.

Meer en meer mensen willen enkel en alleen nog dat werk doen dat hen ligt en waar zij zich goed bij voelen, want daardoor groeien zij als wezen, daardoor komen hun kwaliteiten aan het licht en daardoor veredelen zij waar zij goed in zijn. Leer af om te bewijzen dat je niet goed bent. Leer af om te aanvaarden dat vele mensen altijd maar zeggen dat je niet goed bent. Als je in een situatie verkeert dat je constant kritiek krijgt, weet dat je dan op het verkeerde spoor zit. Als jij graag wilt boksen, dan moet je niet op een tennisveld gaan staan. Het zal niet lukken. Zoek het juiste kader om te zijn wie je bent.


Belang van aangepaste scholen voor gevoelige kinderen

>