Oth-channeling door Ellen Rauh
http://oth-channeling.com

 

Machtsverschuivingen

 print deze channeling     

recommend this channeling to your friends on facebook deze channeling aanraden op facebook     

  tweet deze channeling


Oth-channeling door Ellen Rauh
24 juni 2012, Nederland
in English - Nederlands

Lieve mensen, er is zeer veel gaande op energetisch vlak. Er is een grote voorbereiding gaande op energetisch vlak, want grote machtsverschuivingen komen er aan. Om dit zo moeiteloos en harmonieus te laten verlopen, is er achter de schermen – onzichtbaar voor velen – zeer veel aan hand. Grote machten, eigenlijk maar een paar machten, beheersen de wereldeconomie en vele zaken die betrekking hebben op de Aarde. Op vele plaatsen op Aarde is er al onrust. Mensen bevrijden zich van allerlei soorten onderdrukking. Want wat is macht? Macht is alleen maar mogelijk als mensen afhankelijk zijn van jouw instituut, van jouw macht. Vele mensen zijn afhankelijk – of ze dat nu willen of niet – van energie, geld of een bepaalde geloofsovertuiging. Maar niettemin zijn in vele delen van de wereld mensen ook nog afhankelijk van de mensen die een bepaald geloof uitdragen. Dit zijn allemaal machten, versnipperde machten, die vaak met elkaar in strijd zijn. Hierdoor ontstaan dus belangenverstrengelingen. Het ene machtsinstituut onderdrukt het andere. En vaak is er gevraagd: kan dit niet anders? En wij zeggen: ja, natuurlijk kan dit anders en het wordt ook anders, maar niet zoals jullie het zouden bedenken. Er zijn vele machten aan het afbrokkelen. Machten worden ondermijnd. Maar stel je voor dat bepaalde grote machten niet meer mee doen en er is geen alternatief, dan is de chaos nog groter. Want vele mensen zoeken afhankelijkheid, afhankelijkheid van iets of iemand die iets weet of kan wat hij of zij niet kan. Zo ontstaat er saamhorigheid, want je hebt elkaar nodig. Kijk naar Ellen, die zit hier te channelen. Zonder jullie aanwezigheid zou de boodschap zoals ze naar buiten komt, niet naar buiten kunnen komen. Dus zij heeft jullie nodig en jullie kunnen iets hebben aan de boodschap. En dan ontstaat er een ander soort hiërarchie en saamhorigheid, saamhorigheid omdat verschillende belangen elkaar dienen en elkaar nodig hebben. Als je nu om je heen kijkt, zie je dat vele machten aan het versnipperen zijn, aan het versplinteren zijn en voor je het weet, is er totaal geen saamhorigheid meer. Elk voor zich, elk voor zijn eigen belang en zodoende geen groter belang meer dienende.

Wat is er nu gaande? Er is veel gaande. Machtsverschuivingen zijn energetisch al gaande en de grootste strijd die nu geleverd wordt, is energetisch, onzichtbaar voor de pers, onzichtbaar voor mensen die hun fysieke zintuigen gebruiken en daar op afgaan. De grote strijd is dus voor velen onzichtbaar en wat is er gaande? Er worden bepaalde machten – nieuwe machten – klaargestoomd om als alternatief hogere posities in te gaan nemen als grotere machten zullen vallen. Want machten zullen vallen, dat is zeker. Maar vanuit liefde, vanuit harmonie, wordt er gezorgd dat er eerst onzichtbaar een alternatief volledig klaar zal zijn als zijnde plan B wat onmiddellijk in actie kan komen. Dat is de grootste voorbereiding die nu gaande is, onzichtbaar voor velen. Wij vragen jullie: heb mededogen met wereldleiders, heb mededogen met mensen die op dit moment veel macht bezitten. Zij zouden zomaar eens pionnen kunnen zijn van de nieuwe tijd en onzichtbaar voor velen al met plan B bezig zijn, zonder dat het zichtbaar is. Vele mensen van de nieuwe tijd zijn nog onzichtbaar, lopen rond incognito. Belangrijke helers, belangrijke natuurwetenschappers, belangrijke kosmonauten, belangrijke mensen die nieuwe technologieën in de wereld moeiteloos neer zouden kunnen zetten, lopen nog incognito rond. Ze komen er nog niet mee naar buiten, maar eigenlijk zijn de ideeën al gedownload en bijna klaar. Als een bepaalde structuur dus in duigen valt, zijn deze mensen totaal voorbereid om hun functie in te nemen. Zonder strijd. Vanuit het niets zullen ze opstaan, zichtbaar worden en een natuurlijk leiderschap uitstralen.

Veel mensen die op dat moment in de chaos gegooid worden, hun koers kwijt zijn, hun fundament kwijt zijn, hun zekerheden en hun veiligheden kwijt zijn, zullen dankbaar zijn dat ze afhankelijk mogen zijn van bepaalde mensen die met oplossingen naar buiten komen, oplossingen die zeer simpel zijn, die als het ware gedownload zijn, ontstaan zijn vanuit het nieuwe denken, vanuit een ander bewustzijn. Alles zal versnipperd gespecialiseerd ook een groter doel dienen, een hoger doel dienen, een grotere samenleving dienen en dan wordt het win-win, dan wordt het samen voor de hele Aarde, dan wordt het samen voor alle geloven, samen voor alle filosofieën, samen voor de nieuwe wetenschap die energie zal noemen. Hij zal niet de naam energie krijgen, maar het zal wel gebaseerd zijn op datgene wat voor velen nog onzichtbaar is, maar op dit moment voor de grootste chaos zorgt. En zo zou het zomaar kunnen zijn dat alle angstscenario's die gebaseerd zijn op het oude denken, op de machtsverhoudingen, niet uit zullen komen. Er kan zomaar vanuit het niets een groter welzijn ontstaan. Als je welvaart vervangt door welzijn, zullen vele mensen door alles wat jullie crisis noemen, rijker uit de strijd komen. Wat wegvalt, was dus niet nodig en was gebaseerd op oud denken, was gebaseerd op oude machtstructuren. Als er dus verschuivingen plaatsvinden, als er versnipperingen plaatsvinden: glimlach, het zijn de signalen dat de nieuwe tijd eraan komt en dat de nieuwe verbindende factor – meerdere nieuwe verbindende factoren – zichtbaar zullen worden en dat er zo een andere machtsverhouding zal ontstaan. Helaas voor de wapenindustrie zal er een andere strijd geleverd worden. Wapens zullen niet meer de macht hebben en de macht krijgen die ze nu hebben. Vele mensen – en je ziet het al gebeuren – zijn er niet meer van onder de indruk. Mensen willen zich bevrijden van wat soort onderdrukking dan ook en staan op in groep, gaan met zeer veel moed de strijd aan vanuit een soort vreedzaam verzet. Maar de oude machten zijn nog hierop gebaseerd en hebben wapens nodig om de strijd te winnen. De nieuwe strijd zal met wapens niet meer te bestrijden zijn. Dus voor je het weet, worden wapens nutteloos en zal de technologie waarvoor wapens ontstaan zijn, gebruikt kunnen worden voor andere doeleinden. Weet dat dit een enorme omwenteling zal zijn in vele landen. En weet dat het eraan komt. Als je flarden opvangt in het nieuws. Ben dankbaar. Het zijn signalen dat beetje bij beetje de machtsverschuiving zichtbaar wordt. Maar het is beter dat alle instituten, alle mensen die nu nog vermoeden dat zij de macht hebben, dat ze hier zelf nog een tijdje in geloven. Hoe langer ze hier nog in kunnen geloven, hoe meer tijd er is om het nieuwe gekoesterd en beschermd te laten groeien zodat als het naar buiten komt, het krachtig is en weerstanden kan overleven.

 print deze channeling     

recommend this channeling to your friends on facebook channeling aanraden op facebook     

  tweet deze channeling

    naar boven

Oth-channeling door Ellen Rauh
24 juni 2012, Nederland

Komt die nieuwe tijd nu eigenlijk wel?

Er gebeurt op dit moment heel erg veel maar ik heb juist het idee dat ik in een stilstand sta.

Deze vraag is belangrijk voor velen. Heel de boodschap was eraan gewijd. Er gebeurt heel veel. Maar fundamenteel gebeurt er zogenaamd niets. Alles wat er echt gebeurt, is voor velen niet zichtbaar maar zoveel belangrijker dan datgene wat wel zichtbaar is. Veel mensen zijn in voorbereiding. Veel mensen zijn aan het rijpen om uit het incognito-personage te stappen en zichtbaar te worden met datgene wat ze kunnen en waar ze goed in zijn. De mensen die nu nog incognito rondlopen zijn zeer onzeker, hebben vaak te weinig zelfvertrouwen, omdat wat ze echt kunnen nog nooit bevestigd is en daardoor hebben ze er ook nog geen zelfvertrouwen in kunnen ontwikkelen. Maar iets in die mensen stuwt en duwt en houdt vol en dat is ook precies nodig. Al diegenen die dus nu in een dobberfase zitten, die zoiets hebben: wanneer gaat het nu eens gebeuren? Wanneer komt nu eindelijk die nieuwe tijd? Wanneer kan ik nou eens gaan doen wat ik eigenlijk echt zou willen doen, terwijl ik niet weet wat ik ga doen. Al deze verwarring is gebaseerd op een innerlijk weten. Diep vanbinnen weet jouw wezen dat er een tijd komt, dat je er toe doet en dat vele mensen of dieren van jou afhankelijk zullen zijn. Omdat jij bepaalde krachten met een soort macht kunt gebruiken waardoor die mensen afhankelijk worden van jou. Al deze mensen zitten in de wachttijd. Al deze mensen beginnen te twijfelen van: komt die nieuwe tijd nu eigenlijk wel? Zou het wel waar zijn? Is het wel juist om naar die innerlijke stem te luisteren? Houd ik mezelf eigenlijk niet voor de gek? Ben ik niet aan het dagdromen? Het is allemaal waar en wij zouden zeggen: blijf vooral dagdromen. Want wat je echt gaat doen, kun je toch nog niet vermoeden. Je zult het pas weten op het moment dat plan B of plan C in werking treedt. Dan zijn jullie diegenen die aan zet zijn. Dus eerst en vooral: plan A moet vallen om plan B en plan C in werking te zetten. Als je zo de vernieuwing bekijkt, kun je zien en waarnemen dat alles precies op koers ligt. Al die mensen die nu als het ware vervelend worden van zichzelf omdat ze nog altijd niet doen waarvan ze onbestemd weten dat ze het zouden kunnen – deze kracht die nog niet gebruikt mag worden, is aan het rijpen en mag nog niet gebruikt worden, want door hem niet te gebruiken, door hem als het ware in te kapselen en te beschermen, zal die groeien en zal het potentieel toenemen en als de tijd rijp is, is het niet meer tegen te houden. In deze fase verzamel je als het ware energie. Je onderdrukt die energie waardoor je er ook zeer moe van kunt worden. Maar het is allemaal nodig want als de tijd er rijp voor is, is deze energie zo in kracht toegenomen, dat het niet meer tegen te houden is en als een vulkaanuitbarsting naar buiten zal komen. Je zult dan schrikken van jezelf, niet wetende dat je zo veel kracht had, niet wetende dat je tot die prestaties in staat zou zijn. Dus dame, proficiat! Ben zuinig op jezelf. We zijn dankbaar dat je vraag aan de orde kwam. Zorg goed voor jezelf want de nieuwe tijd heeft je nodig.

 print deze channeling     

recommend this channeling to your friends on facebook channeling aanraden op facebook     

  tweet deze channeling

    naar boven

Oth-channeling door Ellen Rauh
24 juni 2012, Nederland

Stap uit het doemscenario dat het het einde is

Zou u iets meer kunnen vertellen over de tijdspanne wat betreft het einde van de oude tijd, het aanbreken van de nieuwe tijd en de chaosperiode die daar tussen zit?

De chaosperiode is al een tijdje aan de gang en de nieuwe tijd dient zich tegelijkertijd al aan. Stap af van het idee dat de nieuwe tijd in een fractie ineens nieuwe tijd zal zijn. Laat dat doemscenario vallen. Delete het als het ware. We hebben je gemeld welke voorbereidingen er gaande zijn om plan B in werking te stellen en uiteindelijk plan C. Plan A gaat verdwijnen. Dat is de oude tijd en dat zijn de machtstructuren die beetje bij beetje af zullen brokkelen. Dat is gaande. Een tijdspanne ligt eraan waar je verblijft en wat je leven inhoudt. Besef heel goed dat voor vele mensen de oude tijd al voorbij is en dat voor een ander overgroot deel de oude tijd nog volledig aanwezig is. Het is niet uit te leggen in jullie tijdsbestek. Universeel bestaat er geen tijd maar wel evolutiegolven. Eigenlijk gebeurt alles tegelijkertijd. De grote omkering – wat je eigenlijk bedoelt – is gaande en heeft te maken met een ruimer bewustzijn waar mensen gebruik van kunnen gaan maken. Dit is voor velen geen cadeau. Zij zullen het niet als prettig ervaren. Terwijl een ander deel staat te juichen. Yes, eindelijk mogen we die elementen gaan benoemen en gebruiken. Voor de mensen die er niet blij mee zijn, zal de nieuwe tijd het einde van een tijd zijn, voor al de mensen die het ruimere bewustzijn kunnen hanteren en willen hanteren, zal de blijdschap groot zijn. Dus stap uit het doemscenario dat het het einde is. Het einde bestaat niet. Er bestaat wel evolutie. Alles wat ten einde loopt, is nodig voor een nieuw begin, net als in de natuur. Dus ja, bij wie sluit je je aan? Bij de verliezende partij of bij de winnende partij? Dat is aan jou. Ga niet mee in de angst zouden wij jou melden. Het feit dat je hier aanwezig bent, wil eigenlijk al zeggen dat je bij de winnende partij staat. En winnende partij willen we nog eens duidelijker omschrijven en het uit de dualiteit trekken. Want tegenover winnen staat verliezen. Maar vele mensen die hier zitten, hebben al vaker zoveel verloren, ze zijn getraind om opnieuw te beginnen. Ze zijn erin getraind om met verlies om te gaan en uiteindelijk met iets nieuws te beginnen. Dus helaas gaat elk nieuw begin gepaard met een verlies, maar velen van jullie weten dit reeds. Maar als je terugkijkt naar je leven, zullen velen tegelijkertijd kunnen beseffen en moeten toegeven dat ze er niet op achteruit gegaan zijn. Vaak integendeel. Dus ga niet mee in het angstscenario dat er van alles te verliezen is. Er is veel te verliezen en er wordt veel verloren. Tegelijkertijd en we zeggen het nog eens: tegelijkertijd is er veel te winnen. Al die nieuwe elementen zijn pas mogelijk als het oude verdwijnt. Dus de keuze is aan jullie. En omdat we in een overgangstijd zitten, zit iedereen in beide kampen, met verlies en winst. Maar let op en probeer die discipline op te brengen in tijden van somberte, om regelmatig je focus te verleggen. Geef je dagdromen water, al weet je niet wat ze zijn. Zoek het geluk en de vreugde in jezelf, ga er op resoneren en besef dan dat ook dat tegelijkertijd aanwezig is. Het is jullie grootste rijkdom om technieken te verzinnen of te kennen of te leren die je helpen om regelmatig de focus te verleggen op je innerlijk zijn, het Niets en het alles – vreugde, vrede, geluk en stilte – een plek waar niets of niemand je kan storen. Want deze plek ben jij. Je bent niet de ander en je bent niet alles om je heen. Maar voor je het weet, ben je zo verbonden met alles en iedereen om je heen, dat je jezelf verliest. Het is dus zeer belangrijk om regelmatig echt naar jezelf te gaan en dat is het Niets. Al het omringende is dan niet belangrijk. Het leidt je alleen af. Het Niets in jezelf is jezelf. Jij en jezelf. We zouden iedereen aanraden om regelmatig de tijd te nemen voor jij en jezelf. En dan de rust, de kracht, het geduld, de vrede, de vreugde, de liefde, te ervaren, die het alles en anderen jou eventueel ontnemen. Je hebt de anderen niet nodig om dit te ervaren. Maar hoe vaker je in staat bent om dit te ervaren in jezelf, hoe sneller je mensen en gelijkgestemden herkent om dit gevoel te delen. En dat is saamhorigheid.

Lieve mensen, we willen het hier graag bij laten. Geniet van de zomer en als het regent. Geniet ervan dat je binnenzit en als het mooi weer is, ben blij met het mooie weer. Ga niet af op weersvoorspellingen. Geniet van het moment en ben flexibel en probeer elke dag minstens een paar momenten van geluk en vreugde te beleven.

Voel de grote liefde en support van Oth, Atha en Era.

Oth-channeling door Ellen Rauh
24 juni 2012, Nederland

BOEK: Tijden van omwenteling

Oth gechanneld door Ellen Rauh

Dit boek gaat over omwentelingen op vele niveaus. Omwentelingen zijn nodig om vernieuwing tot stand te brengen.
Een omwenteling in je persoonlijk leven zal altijd gepaard gaan met het verlies van zekerheden. De chaos die daardoor ontstaat, is nodig om je te bevrijden van vastgeroeste denkpatronen die jou belemmeren om je nieuwe zelf te worden. Gevoelsmatig ervaar je golven van angst, verdriet en opstandigheid. Angst voor het onbekende en verdriet om wat vertrouwd was, los te laten.
Als het om een maatschappelijke omwenteling gaat, is de chaos nog groter. Maatschappelijke normen en waarden zijn verouderd en dienen vernieuwd te worden. Hoe meer mensen betrokken zijn bij een omwenteling, des te groter de chaos. Onvrede en opstand zullen uiteindelijk een ander waardenstelsel creëren waardoor er een nieuwe balans zal ontstaan.
Ook de Aarde gaat regelmatig door tijden van omwenteling. De disbalans die daardoor ontstaat, is het gevolg van veranderingen in de kosmos. De mens is dan machteloos en kan hoogstens proberen om de invloed van de kosmos te begrijpen.

 print deze channeling     

recommend this channeling to your friends on facebook deze channeling aanraden op facebook     Tweet this channeling

  tweet deze channeling

    naar boven

 

Oth-channeling door Ellen Rauh
http://oth-channeling.com