Oth-channeling door Ellen Rauh
http://oth-channeling.com

 

Interactieve vragen

Zelf interactief vragen stellen >

Karma

Er wordt vaak gesproken over karma. Er zijn mensen die daar een hele zware lading op hebben. Kunt u daar iets over zeggen, over karma?

Karma is het gevolg van, oorzaak en gevolg. Maar een gevolg hoeft niet altijd nadelig te zijn. De klemtoon op karma is vaak negatief. Dit is voor je het weet een machtsstructuur die jou onderdrukt. Als je je laat onderdrukken door karmische boodschappen, karmische aspecten die jij zou hebben, waar jij afhankelijk van bent, stap dan niet in de negatieve spiraal. Voel je geen slachtoffer van je karma. Laat karma – goed of slecht – een reden zijn om te groeien in bewustzijn, om vaardigheden te ontwikkelen. Dan is karma zeer positief. Elk mens is op Aarde gekomen en leeft in andere sferen, met een bepaalde blauwdruk, met een bepaald script, daar zitten oorzaken en gevolgen in. Als jij in een bepaald script, in een fase van je leven zit en de bedoeling is dat jij het element verzorgen gaat ontwikkelen en veredelen, zul je situaties in je leven aantrekken die dit in jou aanboren, die jou als het ware forceren om dit element te veredelen. Je kunt dit karma noemen, je kunt dit een script noemen, dat jou als het ware aanmoedigt en stimuleert om een bepaalde kwaliteit te veredelen. Als karma tot gevolg heeft dat jij bepaalde kwaliteiten veredelt, dan zullen ze nooit negatief zijn. We zouden je aanraden: stop ermee om rekeningen te moeten betalen van vorige levens. Dit is voorbij. Het was een manier om je te onderdrukken, om je te manipuleren. Want wie maakt dat uit? Wie zegt dat? Vanuit welke bron? Besef dat je als een vrij wezen naar de Aarde gekomen bent voor een bepaald script en laat los of bepaalde situaties gecreëerd zijn door een verleden of door het nu of door de toekomst. Houd het bij de feiten. Verruim je bewustzijn en blijf in het nu. Door karma, karmische lessen, steeds te verbinden met je verleden, houd je je verleden in stand en ben je niet in het nu. Laat dus los wat karmische eisen of karmische wetten zijn. Accepteer dat er bepaalde situaties als een rode draad door jouw leven lopen, omdat jij daardoor aangemoedigd wordt, getriggerd wordt, om bepaalde kwaliteiten te veredelen. Dit alles over karma.

Oth-channeling door Ellen Rauh
20 mei 2012, Nederland

Overvloed

Er wordt wel eens gezegd dat wij mensheid het recht hebben op overvloed en ik vraag me af of dat zo is en als wij maatschappelijk overvloed hebben of misschien wel breder dan dat, hoe ziet het er dan uit en hoe kunnen we daar dan het beste mee omgaan?

Helaas moeten wij glimlachen. Ja, er is zeer veel overvloed. Elk mens heeft recht op overvloed. Maar ben jij blij met een overvloed aan problemen? Ook dat is overvloed. Overvloed wil eigenlijk zeggen: tè, zoals jij het benoemt. Er is genoeg tè, maar welk tè wil je? Naar welk tè streef je? En dan kom je uit bij jouw wezen. Vind jij het genoeg om als mens overvloed te ervaren of wil je ook als wezen overvloed ervaren? Dit kan tegenstrijdig lijken. Jouw wezen kan overvloedig aanwezig zijn, overvloed ervaren aan kennis, aan energie en jij kunt als mens diepe armoede ervaren. Het gaat dus weer om balans en balans is geen overvloed. Overvloed is tè, of van je wezen of van je lichaam. Wij zouden dus zeggen: ga voor balans, wat dat ook moge zijn, balans tussen jouw wezenlijk zijn en jij als menselijke aanwezigheid. Dan zul jij volwaardig zijn en je volwaardig voelen. Dat kun je niet vastzetten, dat is afhankelijk van het moment en dan geef je jezelf de kans om je vrij te voelen, om balans te vinden en te zoeken en je te laten verrassen door wat balans brengt. Dus overvloed, in jouw geval zouden wij zeggen: delete! Ga voor balans en probeer niet in een jojo-effect terecht te komen. Want elk teveel op één gebied, concludeert vanzelfsprekend in de polariteit een te weinig op een ander gebied. Dus ja er is overvloed op vele gebieden. Ga dus voor balans.

Oth-channeling door Ellen Rauh
25 maart 2012, Nederland

Sociale media

Wij communiceren als mensheid steeds meer met sociale media. Maar is de kwaliteit van communicatie daardoor ook verbeterd?

Nee, hij is wel duidelijker geworden. Alles wordt duidelijker. Maar daarvoor niet altijd aangenaam. Door deze sociale media komt er zeer veel vuiligheid naar boven. Wat mensen vroeger dachten, wordt nu meteen geventileerd. In die zin is het beter dat het naar buiten komt en dat het zichtbaar wordt wat mensen denken en waar ze toe in staat zijn om te denken. Maar is het beter? Vergeet niet dat daarmee de anonimiteit verdwijnt.

Veel mensen denken, vermoeden dat ze anoniem kunnen blijven door van alles via de sociale media te melden. Niets is minder waar. Tegelijkertijd maakt het zichtbaar wat mensen denken en geloof ons, alles wat jullie denken, is ook niet anoniem. Op het moment dat je een bepaalde gedachte ventileert en vaker ventileert, verbind jij je – of dat nu zichtbaar is of niet – met allerlei mensen en sferen die dit ook denken en prediken. Dus wat dat betreft lijkt de sociale media netwerken tot stand te brengen en tegelijkertijd kunnen mensen erdoor vereenzamen. Je kunt dit weer terugbrengen naar bepaalde lagen. Vele mensen gebruiken de sociale media om van alles te ventileren, maar zijn niet meer in staat tot intermenselijk contact in het communiceren. Dit is achteruitgegaan, dit is armer geworden en zo lijkt de mens sociaal rijker te zijn maar daardoor te verarmen. Besef dus heel goed dat intermenselijk contact zeer belangrijk is. Probeer niet alleen contact te hebben via de sociale media, maar ook met mensen. Dan hoor je alle talen, de lichaamstaal, de energietaal en niet alleen de woorden. Hoe meer er alleen geluisterd wordt naar de woorden, hoe armer de mensen worden. Dus het lijkt rijker, maar niets is minder waar. Daardoor kunnen allerlei gedachtepatronen zo uitvergroot worden terwijl vele mensen zich er niet thuis bij voelen. Het zijn als het ware uitbarstingen van ergernissen en van emoties. Maar een mens is meer dan ergernissen en emoties. De interpretatie ontbreekt omdat je het totale plaatje van de mens die het verwoordt niet ziet en dat leidt tot grote armoede en tot grote eenzaamheid.

Oth-channeling door Ellen Rauh
26 april 2012, Nederland

Goud

Lieve Oth, ik heb een vraagje over goud. Ik heb gehoord dat goud goed is voor mensen en ik vraag me af op welke manier dat is en hoe we dat goud misschien in de toekomst gaan gebruiken of wat voor nieuwe rol dat krijgt in de maatschappij?

Ja, goud is belangrijk, maar in de nieuwe tijd zal het niet belangrijker zijn dan in de oude tijd. Goud is niet voor niets door jullie een edelmetaal genoemd. Het komt uit de Aarde. Jullie als mens, als menselijk lichaam, als energielichaam, kunnen gevoed worden door het metaal goud. Goud voedt jullie edele energie. Jullie hebben metalen nodig. En steeds meer mensen zullen allergisch worden voor metalen. In verhouding met vroeger steeds meer. Dat komt omdat de mensheid allerlei metalen verzonnen heeft en heeft leren maken – allerlei nieuwe metalen die verstorend werken op jullie energielichaam. Goud is nog zuiver, goud is nog puur. Goud kun je vermengen met allerlei metalen en te allen tijde als je het smelt, zal goud weer goud zijn. Dit wijst op de puurheid van zijn. Nu wordt er aandacht besteed aan het element goud, wat nooit z'n waarde verliest, als jij de waarde maar niet gaat uitdrukken in geld. Want geld is bedacht door de mensen. En soms is goud in geld uitgedrukt veel waard, soms is het weinig waard, maar goud blijft goud en dat kun je van geld niet zeggen! Vele geldsoorten zijn verdwenen. Veel geld zal nu verdampen en opgaan in lucht. Geld is steeds minder tastbaar geworden. Het is lucht, het is energie, maar goud zal altijd goud blijven. Het heeft dus een stabiele waarde als je het niet gaat verwarren met de geldwaarde.

Op het moment dat jij goud eert als zijnde goud, losgekoppeld van de geldwaarde, wordt jij gevoed door een puur edelmetaal. Dit voedt jouw edele metalen in je lichaam. Er kunnen zelfs veel ziektes genezen worden met goud. Weet dat goud aan waarde gaat winnen, maar niet in geldwaarde. Goud is altijd belangrijk geweest in vele culturen. Eer goud, draag goud, koester goud en dan koester je het goud in jezelf. Ga geen goud verzamelen omwille van de geldwaarde. Dan ben je weer bezig met geld en niet met goud. Er komt een opwaardering van goud. En dat wil dus zeggen dat er een onderwaardering komt van geld. En dat is wat het goud doet. Het geld wat jullie geld noemen, had een overwaardering. Er werd zoveel waarde aan gehecht dat dat inderdaad vroeg of laat ten onder zal gaan. Niet omdat goud meer waard wordt, dat is als het ware maar een symbolische betekenis.

Wij weten waar jij het over hebt – er komen steeds meer boodschappen over goud, maar laat het niet de verwarring scheppen dat het om geldwaarde gaat. Een opwaardering van goud is een opwaardering van het edele, de edele waarde van wat blijft. Als je investeert in jezelf, in weten, in voelen, in een ruimer bewustzijn, verzamel je als het ware goud, want niets of niemand kan je dat ontnemen. Jouw weten zal blijven. Jouw bewustzijn, wat je verruimt en verrijkt, zal blijven, net als goud.

Als er dus boodschappen komen dat goud een andere waarde krijgt, slaat het erop dat jullie je bewust gaan worden van je eigen rijkdom, van je bewustzijn en van je weten en dat geld niettemin niet zal verdwijnen, maar niet meer overgewaardeerd zal worden.

Oth-channeling door Ellen Rauh
25 januari 2012, Nederland

Leer gevoelige kinderen om zich af te schermen

Ik heb een vraag over de kinderen van nu. Aan de ene kant hebben ze een hoger bewustzijn, hogere trilling, brengen ze het licht mee, aan de andere kant zie je toch dat ze heel erg aangetrokken worden tot bijvoorbeeld gewelddadige videospelletjes en dat wat daarmee te maken heeft. Kunnen Jullie het contrast daarin uitleggen en misschien ook iets over mijn eigen persoonlijke situatie?

Je zegt het zelf al. Als vele mensen toch maar vooral denken dat die Nieuwe Tijdskinderen een hogere trilling brengen, licht brengen, belandt je dus onmiddellijk in de polariteit. En ja en nee, want inderdaad: vele van die kinderen zijn in staat om verfijnde hogere trillingen op te vangen en te stromen op die energie. Tegelijkertijd doordat vele mensen dat gaan activeren, gaan benoemen – en dat hoef je nog niet persoonlijk naar je kind te doen, maar als jij het niet doet, doen anderen het wel in jouw plaats – daardoor zet je deze kinderen onder druk. Ze moeten als het ware gaan beantwoorden aan het beeld wat vele mensen hebben van dit soort kinderen, maar de tijd is nog niet rijp om die hoge trillingen op te vangen en door te laten stromen, dus het gevolg kan zijn dat ze juist naar lage trillingen gaan om toch vooral maar niet steeds als het ware met een verwachtingspatroon van anderen rond te moeten lopen dat zij toch wel van een hoger trillingsgehalte zijn.

Probeer dus neutraal te zijn. Wij zouden zelfs zeggen, laat het woord 'Nieuwe Tijdskinderen' helemaal deleten. Laat het unieke wezens zijn en ga niet benoemen dat ze van de Nieuwe Tijd zijn. Jullie zijn ook van de Nieuwe Tijd. Laat het niet belangrijk zijn of een kind een Nieuwe Tijdskind is, een Indigokind is, een Kristalkind is, een Maankind is, laat een kind een KIND zijn. Want voor je het weet, schep je een verwachtingspatroon waar dat kind nog niet aan toe is.

Laat het kind zichzelf ontplooien en als je extreem gedrag ziet bij wat voor kind dan ook – en er zijn er velen op dit moment – kijk dan eens naar de volwassenen die ook extreem gedrag vertonen. Het is er dus beide. Vele gevoelige kinderen zullen extreem gedrag gaan vertonen als ze gevoelig zijn, omdat ze extreme energieën opvangen. Er is zeer veel geweld – zowel op TV als om je geen – deze kinderen moeten daar wel mee kunnen dealen. Dus of het nu een videospelletje is of de werkelijkheid, laat ze dan maar een videospelletje gebruiken. Want het laat wel zien welke energieën er nu aanwezig zijn. Kijk naar jezelf, hoe je vroeger buiten speelde in een zogenaamde veilige omgeving. Waar is het voor kinderen nog veilig? Vele ouders weten niet eens dat kinderen zich bedreigd voelen, omdat ze niet kunnen benoemen waar ze door bedreigd worden, omdat ze het zelf niet weten. Alle ouders met gevoelige kinderen zouden wij aanraden: leer ze om zich af te schermen. Dat is de enige beveiliging. Daar help je ze mee. Leer ze technieken om zich bewust te zijn van energetische vergiftigingen, energetische beïnvloedingen.

Het kan zomaar zijn – we geven een voorbeeld: dat een kind rustig zit te spelen en dat er vijf blokken verder in een of ander huis iemand flipt. Dit kind vangt het op, maar weet niet wat het opvangt. Leer deze gevoelige kinderen dus om zich te beschermen indien nodig. Leer ze te voelen wanneer er iets van buitenaf dreigt en wanneer niet, wanneer het veilig is en wanneer het onveilig is. Daar zou je ze een groot plezier mee doen. Dan geef je wel toe dat ze gevoelig zijn maar je hebt geen verwachtingspatroon dat ze daardoor een hogere trilling of licht zouden doorgeven. Dat komt vanzelf als het aan de orde is.

Oth-channeling door Ellen Rauh
25 januari 2012, Nederland

Kinderen kunnen zich erg doelloos voelen

Oth, als er zekerheden wegvallen en doelen ook niet meer duidelijk zijn, hoe is het dan voor jonge mensen om op te groeien, welk perspectief hebben zij voor zich?

Geen.
Laat het dus duidelijk zijn hoe velen van jullie zich nu tijdelijk gevoeld hebben, dat laten we zeggen 60% van de Westerse jeugd zich zo voelt. Hun echte bevlogenheid, hun echte enthousiasme doet niet mee, omdat ze niet weten waarvoor. Zij zijn afhankelijk van de nieuwe uitvindingen. Zij zijn afhankelijk van de Nieuwe Tijd om gedreven te zijn in datgene waar ze voor gekomen zijn en te ontdekken wat ze willen. Zo moedeloos, enthousiastloos als jullie je gevoeld hebben, zo voelt het merendeel van de jeugd zich. Zij zien de opleidingen als tijdverdrijf, maar heel weinig als hun doel.

Besef en heb mededogen en weet dat je er niets aan kunt doen. Het enige wat je kunt doen, is de jeugd een uitlaatklep geven om hun frustratie als het ware te uiten. Kijk hoe het geweld toeneemt. Besef dat de wortel van dit geweld frustratie is. Vele kinderen missen een uitlaatklep voor hun frustraties, want ze hebben het toch zo goed. Ze hebben alles. Nee, dat alles is voor hen niets waard. Zoals jullie ervaren hebben dat je tijdelijk met alles wat je had je niet enthousiast voelde. Alles wat je hebt, voedt je op dat moment niet. Goed voelen is niet te koop. Goed voelen – echt diep goed voelen – is niet cadeau te geven aan een ander. Echt goed voelen, heeft te maken met in lijn zijn met jezelf en beseffen dat het ertoe doet dat jij er bent.

Vele mensen komen dit tekort. Ze hebben veel materie, ze hebben veel rijkdom, maar geen bewustzijn, dat het ertoe doet dat zij hier zijn voor een bepaald doel en met een bepaalde reden. Dat is een grote armoede en dat heeft te maken met weinig aanvoer van boven. De maatschappij van rijkdom – die jullie rijkdom noemen – sluit vele kinderen af van hun hogere rijkdom. Alles zit hem in materie. Besef dat dat de armoede is en het wordt hoog tijd – en het zal ook gebeuren – dat er hulpverlening op gang komt vanuit zogenaamde arme landen die zeer veel bewustzijn hebben om hulpverlening op gang te brengen naar al diegenen die denken dat ze rijk zijn en die zo arm zijn. Weet dat die balans er gaat komen. Dus om terug te komen op je vraag. Ja, zo doelloos kan de jeugd zich voelen.

Oth-channeling door Ellen Rauh
25 januari 2012, Nederland

Vragen van het web aan de Aarde

Oth-channeling door Ellen Rauh
Oktober 2011, Nederland

Verbinding en beïnvloeding

Alles beïnvloedt elkaar en tegelijkertijd niet. Zoals je kunt waarnemen, zijn er steeds meer mensen in staat om niet mee te gaan met collectieve angsten, maar zichzelf te blijven in tijden van chaos. Zij zijn een tegenpool. Ik, wezen van de Aarde, ben verbonden met alles wat een wezen heeft op Aarde, of het nu mensen zijn, of andere bewustzijnsvormen, collectieve morfogenetische velden, of planeten, ik maak deel uit van dat alles, word erdoor beïnvloed, en blijf tegelijkertijd mezelf. Elk die contact kan maken met mijn wezen zal inderdaad een soort moederlijke energie ervaren. Maar moederlijke energie wil niet altijd zeggen dat mensen dat als liefde ervaren. Breng het maar weer terug naar menselijke begrippen. In hoeverre ben je in staat om van je menselijke moeder te houden? Je hebt er een band mee, maar dat wil niet altijd zeggen dat dat een zeer liefdevolle diepgaande band is. Dus vele mensen mogen mij moeder noemen. En ik zal inderdaad een soort moederrol kunnen vervullen. Tegelijkertijd ben ik een alleenstaand wezen, een individueel wezen wat meer is dan alleen maar moeder. Mijn zorgen voor zal vaak niet gevoeld worden als zijnde zorgen voor. Het is zo'n groots gebeuren. Als ik voor de een zou moeten zorgen, zou ik de ander tekort doen. Ik ben een ander bewustzijn en zorg evengoed voor andere dimensies als alleen voor datgene wat met de Aarde te maken heeft. Zoals er vele mensen zijn die proberen als wezen op Aarde rond te lopen en waarvan velen denken dat ze de mensheid niet dienen. En dat kan inderdaad de mensheid overstijgen wat die persoon dient, maar op een of ander manier, zal het via een omweg toch ook de mensheid dienen. Vele nieuwe ontwikkelingen en ontdekkingen staan te gebeuren en niet zozeer om de mensheid te verheffen maar hoe dan ook zal het de mensheid het beeld en de ideeën en de begrippen van de mensheid kunnen veranderen. Zo is alles wat een mens ontdekt of alle inzichten die een mens verzamelt of als het ware door inzichten zich eigen maakt, uiteindelijk ten dienste van de mensheid. Alles wat ten dienste is van de mensheid is ten dienste van de Aarde en tegelijkertijd van de hogere bewustzijnslagen van die individuele persoon. Dus het is grootster dan alleen de mens en de Aarde. Het is groter dan het wezen van de Aarde en de mensen en de natuur. Er is nog een vele grotere beïnvloeding gaande. En steeds meer zal de mensheid in staat zijn om dit te vermoeden en dan nog altijd beperkt te beseffen.

Oth-channeling door Ellen Rauh
Oktober 2011, Nederland

Mensheid

Het is een misverstand dat alleen de mensen schade aan kunnen richten op wat jullie Aarde noemen, want dan hebben jullie het over de uiterlijke Aarde, over de natuur, over het water. Bij de dieren, bij de planten, bij de mineralen en ga zo maar verder, zijn er altijd tegenpolen aanwezig. Kijk naar het dierenrijk, het ene dier verwoest het andere om in leven te blijven. Er zijn vele dieren die natuur vernielen in de ogen van jullie, maar vernielde natuur is vaak weer een voedingsbodem voor andere vormen van leven. Dus nee, wij zouden niet gelukkiger zijn. Ik zou niet gelukkiger zijn. Het gaat om het evenwicht en inderdaad, de Aarde wordt gebruikt voor allerlei doeleinden en vaak misbruikt voor allerlei doeleinden omdat vele mensen de lange termijnvisie uit het oog zijn verloren. Zij houden geen rekening met de gevolgen van bepaalde daden. Maar onderschat de Aarde niet. Het heeft een enorm zelfhelend vermogen en wat verwoest lijkt, zou zo maar eens een voedingsbodem kunnen zijn voor iets geheel anders. De Aarde zelf verwoest ook met haar krachten, bijvoorbeeld met vulkanen, met aardbevingen, met tsunami's en ga zo maar verder. Dit wordt niet veroorzaakt door de mensen, het hoort bij de Aarde en het hoort ook bij andere planeten. Dit alles is beweging, dit alles is evolutie. Er is op dit moment een grote revolutie aan de gang in het onzichtbare en dan hebben wij het over bacteriën en virussen. Tegelijkertijd is de Aarde altijd in beweging en altijd in vernieuwing. Dus de mens heeft wel een impact maar niet zo groot als velen denken.

Oth-channeling door Ellen Rauh
Oktober 2011, Nederland

In de Aarde reizen

Inderdaad kunnen mensen naar het binnenste van de Aarde reizen. Het binnenste van de Aarde, reist naar de oppervlakte en mensen zijn in staat om in staat om steeds meer kennis te vergaren. Door datgene wat van diepe lagen in de Aarde naar boven komt. Tegelijkertijd is het mogelijk dat mensen, als ze geloven in de kracht van hun mentale brein, om mentaal te reizen. Zoals mensen astraal reizen, of naar hogere bewustzijnsvormen reizen, kunnen ze evengoed in de Aarde reizen. Ook daar zijn allerlei bewustzijnslagen aanwezig. Als je door meditatietechnieken of hoe je het ook wilt noemen, contact kunt maken met andere lagen van bewustzijn, kun je dat ook met de Aarde. Dus ja, dat is mogelijk. En hoe meer mensen zich ervan bewust zijn dat het mogelijk is om contact te maken met andere bewustzijnslagen, hoe eerder en gemakkelijker mensen contact kunnen maken met de binnenaarde.

Oth-channeling door Ellen Rauh
Oktober 2011, Nederland

Planeten in het zicht van de Aarde

Er komen veel meer planeten in het zicht van de Aarde en dat wil niet zeggen dat ze er niet waren, maar zij hebben een andere baan genomen en komen daardoor regelmatig in het zicht van de Aarde. Planeten hebben wel degelijk invloed op de Aarde – en dan hebben we het niet alleen over de astrologische invloed. De nieuwe planeten werken op de magnetische velden en op het waterniveau van de Aarde. Zij hebben een wisselwerking met elkaar. Dit alles is nodig voor de evolutie en hoeft daarvoor geen dramatische gevolgen te hebben.

Oth-channeling door Ellen Rauh
Oktober 2011, Nederland

Verschillende dimensies

Vele mensen zijn reeds in staat om driedimensionaal te denken en driedimensionaal te creëren. Als je kijkt hoeveel er al driedimensionaal gecreëerd wordt en hoe normaal dat al gevonden wordt, wil dit zeggen en wijst het erop dat dit steeds meer integreert op de planeet Aarde. De mensheid – een groot deel van de mensheid – is in staat om driedimensionaal te denken en te accepteren. Tegelijkertijd komen er steeds meer mensen die in staat zijn om contact te maken met de vijfde dimensie. Zij houden er nog ruimere denkbeelden op na en zij gaan ervan uit dat er nog veel meer is dan de planeet Aarde en dat het elkaar beïnvloedt. Of je daar iets aan hebt is iets anders. Maar je kunt er wel rekening mee houden. En het kan soms een voordeel zijn. Als je zonder instrumenten je er bewust van bent dat er bijvoorbeeld zonnestormen zijn, kun je daar al rekening mee houden. Zoals je er evengoed rekening mee kunt houden dat het volle maan is en dat je daardoor gemakkelijker in een andere staat van bewustzijn bent. Als je weet dat er stormen op komst zijn, kun je maatregelen nemen. Zo zullen er steeds meer mensen in staat zijn om maatregelen te nemen als er onrust aankomt vanwege zonnestormen of veranderingen van energievelden. Al deze kennis komt uit de vijfde dimensie of hoger. Zo zullen mensen steeds minder afhankelijk zijn van iets wat hen overkomt. Zij zullen als het ware er al op voorbereid zijn. En bijvoorbeeld bij zonnestormen belangrijke beslissingen uitstellen omdat dit je helder denkvermogen kan beïnvloeden. Dan ben je dus minder in staat om zeer geconcentreerd belangrijke beslissingen te nemen. Zo zal de mensheid, die steeds meer toegang krijgt tot de vijfde dimensie met meer rekening houden dan nu het geval is. Dan heb jij het over mensen die achterblijven. Dat is nog maar de vraag. Want het is niet nodig dat iedereen contact heeft met de vijfde dimensie. Steeds meer zul je zien dat er leiders ontstaan, die contact hebben met de vijfde dimensie of hoger, zoals het in oude culturen ook was, omdat dat belangrijk was. In de Westerse beschaving als je teruggaat, een paar honderd jaar terug bijvoorbeeld, was het belangrijk dat er mensen waren die konden lezen en schrijven. Zij hielpen de mensen die dat niet konden. Maar dat wil niet zeggen dat die andere mensen die niet konden lezen en schrijven niet belangrijk waren. Zij hadden een andere functie in het maatschappelijk gebeuren. En zo zal er steeds meer saamhorigheid komen. Niet omwille van wat iemand meer kan of minder kan; maar als elk zijn kwaliteit mag zijn en kan beoefenen, is er steeds meer saamhorigheid. En dan kunnen ook de mensen die bijvoorbeeld maar toegang hebben tot de tweede dimensie, een zeer grote waarde hebben voor het geheel. Het is dus niet afhankelijk van het feit of je toegang hebt tot hogere dimensies. Steeds zullen alle dimensies aanwezig zijn en het is helaas ook vaak waar dat mensen die toegang hebben tot de vijfde dimensie steeds minder bezig zijn met de eerste en de tweede, maar daar zijn dan andere mensen voor om dat te doen. En zo blijft het geheel in stand.

Oth-channeling door Ellen Rauh
Oktober 2011, Nederland

Vergeving

In vele periodes in de evolutie van de Aarde, was de mens afhankelijk van de Aarde en zijn er zeer veel mensen gesneuveld en ziek geworden van de Aarde. Dus ook dit is een wisselwerking. Voel je verbonden met de Aarde en ga eens aan vele mensen vragen die slachtoffer waren van natuurrampen of zij de Aarde konden vergeven. Waar ligt de klemtoon van natuurrampen? Is dit een hoger plan of komt dit door de Aarde zelf? Dit loopt door elkaar. Het is met elkaar verbonden want het zijn parallelle werelden de elkaar beïnvloeden. Je kunt niet zeggen: het ligt alleen aan het hoger plan. En je kunt niet zeggen het ligt alleen aan de Aarde. Om het terug te brengen naar menselijke begrippen, mensen maken ook drama's mee, kunnen zich dan afwenden van datgene waar ze in geloven omdat ze de schuld leggen bij datgene waar ze in geloven. Dit is een innerlijk proces. Hoe meer je gelooft in parallelle werelden, hoe meer je je er vroeg of laat door processen neer gaat leggen, dat er hoe dan ook evolutie is en dat straf eigenlijk een onnodig woord is. Sommige mensen zullen iets moeten ondergaan. Niet omwille van straf maar omdat het nou eenmaal op dat moment voor hun belangrijk is om door bepaalde ervaringen te leren. Een dramatische ervaring kan gevolgen hebben voor vele mensen. Dit is weer een heel patroon en netwerk. Het gaat zelden om één persoon, maar om zeer veel personen die daardoor beïnvloed worden. Het kan een enorm saamhorigheidsgevoel teweegbrengen. Het kan liefde teweegbrengen, het kan begrip teweegbrengen, maar het kan ook verbittering teweegbrengen. Dat is de keuze waar de mens voor staat. Dus zie het ruimer. Laat straf niet meer in je vocabulaire voorkomen. Zie het als een gevolg van jouw manier hoe jij het ervaart en dit kan tijdelijk zijn. Je kunt tijdelijk het gevoel hebben dat je in de steek gelaten bent, dat jij totaal geen leiding hebt of dat jouw leiding – wat je ook gelooft – jou in de steek gelaten heeft. Als je dit loskoppelt van leiding, van geloof, maar doet wat je te doen staat omdat de situatie dat vraagt, zul jij er misschien rijker van worden.

Oth-channeling door Ellen Rauh
Oktober 2011, Nederland

Vragen aan de Aarde

Hangt onze collectieve eigenwaarde samen met de onrust in uw wezen? Ik bedoel, zijn wij met ons wezen dus in staat om uw wezen te beïnvloeden? Alles staat in verbinding en mijn idee is dat als veel mensen zich niet bewust zijn van hun eigen wezen en al helemaal niet bewust van het feit dat de Aarde onze moeder is, dat een enorme impact heeft op het weer en op de bomen en planten en dus op uw wezen. Of laat ik me leiden door angst en moet ik meer vertrouwen hebben? Lieve Aarde, ik hou in ieder geval veel van jou wezen:-)
Zoals gewoonlijk is er op internet veel gechannelde informatie te vinden over de nieuwe tijd. Men spreekt over paserende kometen of planeet Niburu die voor de nodige problemen gaat zorgen. Afsplitsing van mensen die naar 5e dimensie gaan en mensen die achter blijven in 3e dimensie omdat ze nog niet voldoende geleerd zouden hebben om verder te reizen naar de 5e dimensie. Er wordt gesproken over een massale verlichting in 2012 als de collectieve mind is opgelost en de mensen vrij zijn van hun ego. Ik heb het gevoel dat al deze toekomst versies wel eens waar zouden kunnen zijn, is dit omdat iedereen na 2012 de parallelle realiteit hier op Aarde gaat ervaren die het meest in de buurt komt van hun verwachting van de toekomst?
Aarde, zou je gelukkiger zijn als er alleen planten, mineralen en dieren op jouw Aarde zouden zijn en de mensheid compleet verdwenen zou zijn?
Voordat ik iets anders aan de Aarde kan vragen zou ik eerst willen vragen of de Aarde de mensheid kan vergeven dat wij zo destructief en liefdeloos met de Aarde zijn omgegaan en nog omgaan. Is dat makkelijk te vergeven?
Kunnen we binnenkort ook naar de binnenaarde reizen, kan Era hier meer over vertellen?

Zelf interactief vragen stellen >

 print deze channeling     

recommend this channeling to your friends on facebook deze channeling aanraden op facebook     Tweet this channeling

  tweet deze channeling

    naar boven

 

Oth-channeling door Ellen Rauh
http://oth-channeling.com

De vijfde dimensie de dimensie van de vernieuwende ideeën