Oth-channeling door Ellen Rauh
http://oth-channeling.com

 

   toevoegen aan uw favorieten     recommend this channeling to your friends on facebook channeling aanraden op facebook       tweet deze channeling
           


Oth-channeling door Ellen Rauh
25 januari 2012, Nederland

Het Niets: zo heerlijk en zo lastig

Lieve mensen, velen van jullie zijn beland in de vierde dimensie. Het Niets, dat is wennen, want er is niets. Je bent zo gewend om door iets aangemoedigd te worden, om door iets enthousiast gemaakt te worden of om naar iets te streven. Op het moment dat jij een doel hebt – hoe mooi dat doel ook zal zijn – ben je uit het Niets. Elk van jullie is als het ware teruggeworpen op zichzelf, op niets. Geen streven meer, geen toekomstplannen meer – niets. Het lijkt zo heerlijk, zo rustig, want je hebt ook geen zorgen. Frustraties zijn ook niet aanwezig. Daar heb je zolang naar gestreefd, maar dan zijn ze weg en dan is er niets. Want als je frustraties en je zorgen weg zijn, zijn ook je wensen en je toekomstplannen weg. Er is dus even niets. Zo heerlijk en zo lastig, want dan merk je hoe jij gedreven werd door wensen, door doelen. Weet dat als je door die fase gaat, dat de enige manier is voor het Universum, voor jouw hogere doelen, om jou te inspireren met iets nieuws, iets waar je totaal geen weet van hebt, want het is nieuw. Maar dan moet je wel even stilstaan en jouw wensen aan de kant zetten en laat je dan verrassen. Atha komt nog uitgebreid aan het woord, die vind dat allemaal heel gemakkelijk, maar als mens is het zeer moeilijk om al je streven, al je doelen, al je wensen, niet te voelen.

Stilte voor de storm

Dat lijkt een depressie, maar het is geen depressie. Het is totale windstilte – niets – en jullie weten uit ervaring door je verblijf op Aarde, dat als er windstilte is, er stilte is voor de storm, dat je voor je het weet, het benauwd krijgt, dat het broeierig aan gaat voelen. Je mist voeding, je mist stroming. Dat is de stilte voor de storm en ja, dat is precies waar we zijn: stilte voor de storm. Dus lieve mensen, noem het geen weemoed. Noem het niet een depressie. Noem het niet "ik heb nergens geen zin meer in". Nee, geniet, tank bij, doe vooral niets als het mogelijk is, want dat zijn signalen dat het zeer druk gaat worden. Het gaat letterlijk en figuurlijk onweren. Dat klaart de lucht op en met onweer willen wij zeggen dat er zeer veel waarden, normen, wetenschappen, op hun grondvesten gaan schudden. Zeer veel nieuwe verhelderende verruimende ideeën komen in een snel tempo en liefst nog met verschillende tegelijk naar de Aarde.

Het Chinese Nieuwjaar is ingeluid met een zonnestorm

Het Chinese Nieuwjaar is ingeluid met een zonnestorm. Laat dat symbolisch zijn. De zon – jullie levensenergie – want zonder zonlicht kunnen jullie moeilijk overleven, niet zozeer omdat je het licht nodig hebt, maar wel omdat je de energie nodig hebt. Er is verwarring tussen licht en zonne-energie. Als de zon achter de wolken verdwenen is, is er nog altijd zonne-energie, maar niet zichtbaar. Laat je dus niet verwarren door licht. Het is een specifieke energie van de zon die jullie als mensen nodig hebben om te overleven. Het is je dynamische kracht, het is de energie om in beweging te komen. Het is de energie om te vernieuwen. Een zonne-explosie, een enorme extra boost zonne-energie die naar de Aarde komt, verstoort de magnetische velden. Zover is de wetenschap wel gekomen. Vele elektriciteitstoringen kunnen het gevolg zijn, ook dat is bekend.

Jullie fijngevoelige apparatuur werd tijdelijk uitgeschakeld ter beveiliging

Maar wat wordt er verteld over de invloed op mensen? Ook jullie hebben als het ware een energetisch elektrisch netwerk. Dat wordt ook verstoord door zonnestormen. Deze energieën kunnen jullie in de war brengen. En kijk wat er gebeurd is. Bij vele mensen die geïnvesteerd hebben in zichzelf, die geaccepteerd hebben dat ze gevoelig zijn – misschien zelfs supergevoelig zijn, fijngevoelig zijn – al die mensen verdwenen in het Niets. Lieve mensen, ben dankbaar. Besef dat dat een hoge bescherming was die jullie als het ware beschermde tegen de invloed van die energiestormen die vanuit de zon de Aarde gaat bereiken. Op het moment dat je beseft dat dat een hoge beveiliging was voor jullie, kun je ook accepteren dat er een hogere leiding is die absoluut wil dat jullie beschermd zijn vanuit je gevoelige zelf. Elk van jullie heeft een lijn naar boven, elk van jullie heeft een verbindingslijn naar boven. Dit is zeer fijngevoelige apparatuur. Deze apparatuur werd tijdelijk uitgeschakeld ter beveiliging zodat het niet beschadigd kon worden door andere energieën. Besef dus hoe beveiligd je bent en dat is enkel en alleen maar omdat jullie nodig zijn voor de evolutiegolf op Aarde. Pioniers, bruggenbouwers, mensen die als het ware meehelpen om het nieuwe netwerk in stand te houden, zendmasten die signalen opvangen en doorgeven, zonder dat ze het altijd weten; bliksemafleiders en noem zo maar op. Jullie waren dus allemaal beveiligd en daardoor waren velen van jullie tijdelijk afgesloten van je levensenergie – zo leek het – en levensenergie staat bij vele mensen gelijk aan enthousiasme. Het vuur, het enthousiasme, het vuur waarvoor en waarmee je iets doet. Dit allemaal over de zonnestormen die nog veel meer invloed heeft op jullie lichaam dan jullie denken en dan uiteraard weer door de pijnappelklier. Wij willen het hier even bij laten wat de zonnestorm betreft.

Daar zijn we dan in 2012!

boek: de vierde dimensie, de dimensie van het niets - Oth-channeling door Ellen Rauh - 2012 boek: Tijden van omwenteling - Oth-channeling door Ellen Rauh - 2012 Maar iets anders, iets heel anders. Daar zijn we dan in 2012! We zijn beland in het jaar en het jaartal wat zeer veel aandacht krijgt. Zeer veel mensen activeren elk op hun manier 2012. Angst, vernieuwing, maar wij denken dat er nog nooit zoveel aandacht en energie gegeven is aan een getal wat jullie een jaartal noemen. Dat is niet voor niets. Weet dat de vernieuwing in aantocht is en jullie zijn er langzaam in gegleden en belanden eerst in het Niets. Vanuit het Niets zoals we zeggen in het boek, zijn jullie allemaal in contact met hogere dimensies. Elk van jullie zal dit jaar – en het was uiteraard al eerder aan de gang, maar het zal steeds duidelijker worden – geïnspireerd worden vanuit hogere dimensies. Dit stond allemaal vast maar de zendmasten waren nog niet klaar.

Elk van jullie zal op het einde van het jaar kunnen zeggen: "Jeetje, ik ben met allerlei nieuwe dingen begonnen waarvan ik niet eens wist dat ze bestonden" en zo is het ook en zo zal het ook zijn. Dus lieve mensen, geniet van de vernieuwing die elk van jullie te wachten staat, die uiteraard gepaard gaat met onzekerheid, zoals het boek van omwentelingen vertelt. Hoe groter de chaos, hoe groter de vernieuwing. Want vernieuwing is maar mogelijk als oude patronen losgelaten worden.

Onderzoek je leven. Wat zijn je wensen voor 2012? Zijn die wensen gebaseerd op je oude denken? Zijn die wensen gebaseerd op jouw verleden? Zijn die wensen gebaseerd op familiepatronen? Of durf jij je te laten verrassen door iets totaal nieuws?

Wij zouden zeggen: ga voor het laatste. In vertrouwen, dan zal iets in jou voelen – zinderend voelen – dat jij jouw bestemming, je nieuwe bestemming, weet en begrijpt. Elk van jullie krijgt een ander bestemmingsplan, een nieuw vervoermiddel als het ware. Een nieuwe line-up, een nieuwe verbinding. Dit kan alleen maar als jij het oude los durft te laten, het oude vertrouwde wat bekend was. En het hoeft daarvoor niet altijd leuk geweest te zijn, het was wel vertrouwd. Maar het wordt anders. Alles wordt anders. Weet dat er een hogere leiding is waar jullie steeds meer mee in contact komen. Dat is bewezen doordat jullie allemaal in deze energetische storm tijdelijk in het Niets waren.


Oth-channeling door Ellen Rauh
25 januari 2012, Nederland

Goud

Lieve Oth, ik heb een vraagje over goud. Ik heb gehoord dat goud goed is voor mensen en ik vraag me af op welke manier dat is en hoe we dat goud misschien in de toekomst gaan gebruiken of wat voor nieuwe rol dat krijgt in de maatschappij?

goud 2012Ja, goud is belangrijk, maar in de nieuwe tijd zal het niet belangrijker zijn dan in de oude tijd. Goud is niet voor niets door jullie een edelmetaal genoemd. Het komt uit de Aarde. Jullie als mens, als menselijk lichaam, als energielichaam, kunnen gevoed worden door het metaal goud. Goud voedt jullie edele energie. Jullie hebben metalen nodig. En steeds meer mensen zullen allergisch worden voor metalen. In verhouding met vroeger steeds meer. Dat komt omdat de mensheid allerlei metalen verzonnen heeft en heeft leren maken – allerlei nieuwe metalen die verstorend werken op jullie energielichaam. Goud is nog zuiver, goud is nog puur. Goud kun je vermengen met allerlei metalen en te allen tijde als je het smelt, zal goud weer goud zijn. Dit wijst op de puurheid van zijn. Nu wordt er aandacht besteed aan het element goud, wat nooit z'n waarde verliest, als jij de waarde maar niet gaat uitdrukken in geld. Want geld is bedacht door de mensen. En soms is goud in geld uitgedrukt veel waard, soms is het weinig waard, maar goud blijft goud en dat kun je van geld niet zeggen! Vele geldsoorten zijn verdwenen. Veel geld zal nu verdampen en opgaan in lucht. Geld is steeds minder tastbaar geworden. Het is lucht, het is energie, maar goud zal altijd goud blijven. Het heeft dus een stabiele waarde als je het niet gaat verwarren met de geldwaarde.

Op het moment dat jij goud eert als zijnde goud, losgekoppeld van de geldwaarde, wordt jij gevoed door een puur edelmetaal. Dit voedt jouw edele metalen in je lichaam. Er kunnen zelfs veel ziektes genezen worden met goud. Weet dat goud aan waarde gaat winnen, maar niet in geldwaarde. Goud is altijd belangrijk geweest in vele culturen. Eer goud, draag goud, koester goud en dan koester je het goud in jezelf. Ga geen goud verzamelen omwille van de geldwaarde. Dan ben je weer bezig met geld en niet met goud. Er komt een opwaardering van goud. En dat wil dus zeggen dat er een onderwaardering komt van geld. En dat is wat het goud doet. Het geld wat jullie geld noemen, had een overwaardering. Er werd zoveel waarde aan gehecht dat dat inderdaad vroeg of laat ten onder zal gaan. Niet omdat goud meer waard wordt, dat is als het ware maar een symbolische betekenis.

Wij weten waar jij het over hebt – er komen steeds meer boodschappen over goud, maar laat het niet de verwarring scheppen dat het om geldwaarde gaat. Een opwaardering van goud is een opwaardering van het edele, de edele waarde van wat blijft. Als je investeert in jezelf, in weten, in voelen, in een ruimer bewustzijn, verzamel je als het ware goud, want niets of niemand kan je dat ontnemen. Jouw weten zal blijven. Jouw bewustzijn, wat je verruimt en verrijkt, zal blijven, net als goud.

Als er dus boodschappen komen dat goud een andere waarde krijgt, slaat het erop dat jullie je bewust gaan worden van je eigen rijkdom, van je bewustzijn en van je weten en dat geld niettemin niet zal verdwijnen, maar niet meer overgewaardeerd zal worden.

Oth-channeling door Ellen Rauh
25 januari 2012, Nederland

Leer gevoelige kinderen om zich af te schermen

Ik heb een vraag over de kinderen van nu. Aan de ene kant hebben ze een hoger bewustzijn, hogere trilling, brengen ze het licht mee, aan de andere kant zie je toch dat ze heel erg aangetrokken worden tot bijvoorbeeld gewelddadige videospelletjes en dat wat daarmee te maken heeft. Kunnen Jullie het contrast daarin uitleggen en misschien ook iets over mijn eigen persoonlijke situatie?

Je zegt het zelf al. Als vele mensen toch maar vooral denken dat die Nieuwe Tijdskinderen een hogere trilling brengen, licht brengen, belandt je dus onmiddellijk in de polariteit. En ja en nee, want inderdaad: vele van die kinderen zijn in staat om verfijnde hogere trillingen op te vangen en te stromen op die energie. Tegelijkertijd doordat vele mensen dat gaan activeren, gaan benoemen – en dat hoef je nog niet persoonlijk naar je kind te doen, maar als jij het niet doet, doen anderen het wel in jouw plaats – daardoor zet je deze kinderen onder druk. Ze moeten als het ware gaan beantwoorden aan het beeld wat vele mensen hebben van dit soort kinderen, maar de tijd is nog niet rijp om die hoge trillingen op te vangen en door te laten stromen, dus het gevolg kan zijn dat ze juist naar lage trillingen gaan om toch vooral maar niet steeds als het ware met een verwachtingspatroon van anderen rond te moeten lopen dat zij toch wel van een hoger trillingsgehalte zijn.

Probeer dus neutraal te zijn. Wij zouden zelfs zeggen, laat het woord 'Nieuwe Tijdskinderen' helemaal deleten. Laat het unieke wezens zijn en ga niet benoemen dat ze van de Nieuwe Tijd zijn. Jullie zijn ook van de Nieuwe Tijd. Laat het niet belangrijk zijn of een kind een Nieuwe Tijdskind is, een Indigokind is, een Kristalkind is, een Maankind is, laat een kind een KIND zijn. Want voor je het weet, schep je een verwachtingspatroon waar dat kind nog niet aan toe is.

Laat het kind zichzelf ontplooien en als je extreem gedrag ziet bij wat voor kind dan ook – en er zijn er velen op dit moment – kijk dan eens naar de volwassenen die ook extreem gedrag vertonen. Het is er dus beide. Vele gevoelige kinderen zullen extreem gedrag gaan vertonen als ze gevoelig zijn, omdat ze extreme energieën opvangen. Er is zeer veel geweld – zowel op TV als om je geen – deze kinderen moeten daar wel mee kunnen dealen. Dus of het nu een videospelletje is of de werkelijkheid, laat ze dan maar een videospelletje gebruiken. Want het laat wel zien welke energieën er nu aanwezig zijn. Kijk naar jezelf, hoe je vroeger buiten speelde in een zogenaamde veilige omgeving. Waar is het voor kinderen nog veilig? Vele ouders weten niet eens dat kinderen zich bedreigd voelen, omdat ze niet kunnen benoemen waar ze door bedreigd worden, omdat ze het zelf niet weten. Alle ouders met gevoelige kinderen zouden wij aanraden: leer ze om zich af te schermen. Dat is de enige beveiliging. Daar help je ze mee. Leer ze technieken om zich bewust te zijn van energetische vergiftigingen, energetische beïnvloedingen.

Het kan zomaar zijn – we geven een voorbeeld: dat een kind rustig zit te spelen en dat er vijf blokken verder in een of ander huis iemand flipt. Dit kind vangt het op, maar weet niet wat het opvangt. Leer deze gevoelige kinderen dus om zich te beschermen indien nodig. Leer ze te voelen wanneer er iets van buitenaf dreigt en wanneer niet, wanneer het veilig is en wanneer het onveilig is. Daar zou je ze een groot plezier mee doen. Dan geef je wel toe dat ze gevoelig zijn maar je hebt geen verwachtingspatroon dat ze daardoor een hogere trilling of licht zouden doorgeven. Dat komt vanzelf als het aan de orde is.

Oth-channeling door Ellen Rauh
25 januari 2012, Nederland

Kinderen kunnen zich erg doelloos voelen

Oth, als er zekerheden wegvallen en doelen ook niet meer duidelijk zijn, hoe is het dan voor jonge mensen om op te groeien, welk perspectief hebben zij voor zich?

Geen.
Laat het dus duidelijk zijn hoe velen van jullie zich nu tijdelijk gevoeld hebben, dat laten we zeggen 60% van de Westerse jeugd zich zo voelt. Hun echte bevlogenheid, hun echte enthousiasme doet niet mee, omdat ze niet weten waarvoor. Zij zijn afhankelijk van de nieuwe uitvindingen. Zij zijn afhankelijk van de Nieuwe Tijd om gedreven te zijn in datgene waar ze voor gekomen zijn en te ontdekken wat ze willen. Zo moedeloos, enthousiastloos als jullie je gevoeld hebben, zo voelt het merendeel van de jeugd zich. Zij zien de opleidingen als tijdverdrijf, maar heel weinig als hun doel.

Besef en heb mededogen en weet dat je er niets aan kunt doen. Het enige wat je kunt doen, is de jeugd een uitlaatklep geven om hun frustratie als het ware te uiten. Kijk hoe het geweld toeneemt. Besef dat de wortel van dit geweld frustratie is. Vele kinderen missen een uitlaatklep voor hun frustraties, want ze hebben het toch zo goed. Ze hebben alles. Nee, dat alles is voor hen niets waard. Zoals jullie ervaren hebben dat je tijdelijk met alles wat je had je niet enthousiast voelde. Alles wat je hebt, voedt je op dat moment niet. Goed voelen is niet te koop. Goed voelen – echt diep goed voelen – is niet cadeau te geven aan een ander. Echt goed voelen, heeft te maken met in lijn zijn met jezelf en beseffen dat het ertoe doet dat jij er bent.

Vele mensen komen dit tekort. Ze hebben veel materie, ze hebben veel rijkdom, maar geen bewustzijn, dat het ertoe doet dat zij hier zijn voor een bepaald doel en met een bepaalde reden. Dat is een grote armoede en dat heeft te maken met weinig aanvoer van boven. De maatschappij van rijkdom – die jullie rijkdom noemen – sluit vele kinderen af van hun hogere rijkdom. Alles zit hem in materie. Besef dat dat de armoede is en het wordt hoog tijd – en het zal ook gebeuren – dat er hulpverlening op gang komt vanuit zogenaamde arme landen die zeer veel bewustzijn hebben om hulpverlening op gang te brengen naar al diegenen die denken dat ze rijk zijn en die zo arm zijn. Weet dat die balans er gaat komen. Dus om terug te komen op je vraag. Ja, zo doelloos kan de jeugd zich voelen.

Oth-channeling door Ellen Rauh
25 januari 2012, Nederland

De kraan tijdelijk dicht

Beste Oth, ik ervaar deze tijd als fysiek heel zwaar. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik beter doorstroom? Een zwaar gevoel in mijn hoofd, in mijn schouders, in mijn nek. Het lijkt alsof het niet goed doorstroomt.

Nou, dat lijkt er niet alleen op, dat is ook zo! En dit komt inderdaad door de afsluiting. Jij dacht nog altijd hogere aanvoer te krijgen. Maar door je bescherming waar we het over hadden, was er geen aanvoer. Dus ook geen doorstroming. Accepteer dat er af en toe geen doorstroming is. Dan moet je als het ware terug op de waakvlam, want er is geen aanvoer van energie. De kraan is bijna dichtgedraaid en dit was voor je eigen veiligheid. Wij zouden zeggen: plak er geen etiket op. Laat het tijdelijk zijn. Laat jezelf toe, geef jezelf de vrijheid om af en toe op een laag pitje te staan. Ben daar eerlijk in, want dit zal vaker voorkomen dit jaar. Op het moment dat jij voelt dat er geen aanvoer is, dat je hoofd zwaar wordt, dat je schouders zwaar worden en jij niet vrijwillig accepteert dat je tijdelijk op waakvlam staat, omdat je tijdelijk afgesloten bent, ga jij jouw reserves uitputten. De reserves die je opgeslagen hebt, zijn er niet voor om door te gaan terwijl de beveiliging tijdelijk jouw aanvoer stopzet. Nee, jouw reserves zijn er alleen maar voor zodat jij als jouw lichaam tijdelijk meer energie nodig heeft, om dan je reserves aan te boren. Er is dus een verschil tussen reserve-energie voor je lichaam, die is nooit te gebruiken voor energetisch werk. Laat dat duidelijk zijn. Als je dus voelt dat je op een waakvlam staat, dat je hoofd zwaar is, dat je schouders zwaar zijn – en jij bent niet alleen, velen hier aanwezig hadden er last van – besef dan dat de aanvoer tijdelijk! als het ware afgesloten is voor 80%. Ga op die momenten niet proberen om wat voor werk je ook doet, aanvoer nodig te hebben van jouw hogere leiding. Elk intuïtief werk, elk energetisch werk, wat vanuit zuiverheid gedaan wordt, kan alleen maar gedaan worden als er aanvoer is die via jou doorgegeven wordt. Op het moment dat er dus weinig aanvoer is om welke reden dan ook, zou jij tijdelijk niet door moeten geven. Tegelijkertijd waren jullie in het Niets. Dus was er ook niets door te geven. En dan kun je nog wel doorgeven wat er gedownload was, maar het was geen nieuwe aanvoer. Jullie zijn allemaal verslaafd aan aanvoer omdat het jullie houvast is. Op het moment dat de aanvoer dus even tijdelijk afgesloten wordt, voelen jullie je helemaal ontheemd. Wij zouden dus zeggen – want het zal zich nog herhalen, je gaat het herkennen – accepteer als de kraan tijdelijk dicht is, weet dat je nog wel kunt doorgeven wat er gedownload is, maar dat je niet kunt stromen op jouw hoogste energie.

Oth-channeling door Ellen Rauh
25 januari 2012, Nederland

Beide circuits moeten doorstromen

Beste Oth, ik wil graag wat dieper ingaan op voorgaande vraag, namelijk over de fysieke ongemakken die het gevolg kunnen zijn van geen toevoer van boven, waarom dat ook is. Mijn vraag nu is: de toevoer naar beneden, naar de Aarde, kunnen wij ons daar dan mee voeden in die periode? En hoe kunnen wij die stormen of die invloeden van buitenaf herkennen?

Wij zijn blij met de vraag. Je bent weer helemaal erbij. Ja, wij willen daar wel op antwoorden. Als er als het ware geen aanvoer is van boven, zul je dat lichamelijk ervaren in het bovenste deel van je lichaam: hoofd, nek, schouders en niet knie en voet, knie en voet. Maar als tegenpool, als je ervaart dat je daar last van hebt, kun jij aanvoer van de Aarde toelaten, als het ware de klemtoon verleggen en via voet, knie, heup, evenwicht brengen in jouw lichaam.

boom wortels kruin aanvoerIedereen die gevoelig is voor energetische invloeden en last heeft van schouders, nek en hoofd, zou dus de klemtoon moeten gaan leggen op voeten, knieën en heupen. Veel mensen die last hebben van voeten, knieën en heupen, zouden de klemtoon kunnen verleggen op schouders en hoofd. Dit is de verdeling. Je middenrif is middenrif. Het bovenste deel heeft meer voeding nodig van boven. Het onderste deel heeft meer voeding nodig van beneden. Maar je kunt maar echt goed functioneren als beide circuits equivalent verlopen.
Net als bij een boom, die gevoed wordt vanuit de wortels en het licht opneemt van boven. Neem het licht weg, dan kunnen de wortels de boom niet in leven houden. Neem de wortels weg, dan kan het licht de boom ook niet in leven houden.

Je hebt dus beide nodig. Beide circuits moeten doorstromen, van boven naar beneden en van beneden naar boven. Als er teveel aanvoer is van boven, heeft het dus geen zin om dit geforceerd door te laten stromen. Dit heeft geen zin bij mensen met een hogere verbinding. Luister goed naar die zin. Het heeft alleen zin bij mensen die geen hogere verbinding hebben. Daar kun jij de doorvoer gaan forceren. Maar, als je de doorvoer gaat forceren van mensen met een hogere verbinding, ga jij beklemtonen wat afgesloten is. Het is afgesloten vanuit bescherming, vanuit een hogere weten. Op dat moment, als je het accepteert en als hoger wezen de klemtoon verlegt, dat je nu tijdelijk meer voeding, evenwicht en balans kunt ervaren door de onderstroom te activeren, tijdelijk te stromen op de onderstroom, zul jij in balans zijn. Iets in jou moet dan toelaten dat tijdelijk de hogere aanvoer afgesloten is. Maar daar zit angst op, want dat is je veiligheid, dat is je doel. Zo beland je dus in het Niets, zonder aanvoer en daardoor met gebrek aan levensenergie en enthousiasme. Want je enthousiasme en je levensenergie werden gevoed vanuit een hogere aanvoer, vanuit een hoger doel. Op momenten dat je dus overbelast bent, aanvoer van boven te zwaar aanvoelt, wil dat dus zeggen dat de kraan tijdelijk beveiligd afgesloten is, dan wordt er aan jou gevraagd om tijdelijk je hoger doel te vergeten en met dagdagelijkse dingen bezig te zijn. Echt dagdagelijkse bezigheden waar je geen hogere energieën voor nodig hebt. Hogere energieën kunnen ook inspiratie zijn. Het ligt er maar net aan waar je die vindt. Laat het dus duidelijk zijn. Als de bovenkant van je lichaam topzwaar voelt, verleg de klemtoon. Ga tijdelijk stromen op benedenenergieën vanuit de Aarde. Alle lagen van boven, zijn ook terug te vinden in de Aarde. Maar weet dus dat elke hogere laag waar je op afgestemd bent, terug te vinden is in de Aarde, anders zou jij als hogere energie niet op Aarde kunnen overleven. Dit is een magnetische aantrekkingskracht. Elke laag van boven is verankerd met een laag in de Aarde. Wij hopen dat dit antwoord nog meer vragen oproept.

Oth-channeling door Ellen Rauh
25 januari 2012, Nederland

Je Hogere beveiliging en je intuïtie

Lieve mensen, verzorg je lichaam. Verzorg je zenuwstelsel. Elk van jullie is fijngevoelig en heeft meer last van de energiestormen dan je kunt vermoeden. Slaap wanneer je voelt dat je slaap nodig hebt. Neem rust, verblijf in stilte, het zal jullie zenuwstelsel tot rust brengen.

Probeer de eerste drie dagen nog niet teveel contact te maken met hogere energieën. Elke meditatievorm, elke techniek om in contact te komen met hogere energielagen, zal nu niet het resultaat hebben wat je normaal hebt, omdat het nog altijd beveiligd is. Ben alert op jezelf. Volg je intuïtie. Als jij het gevoel hebt: "Dit voelt niet goed", doe het dan niet. Elk van jullie zal als het ware duidelijkere signalen krijgen vanuit de intuïtie en niet vanuit de hogere leiding, wanneer iets goed is voor jou of niet. Probeer dus tijdelijk niet jouw veiligheid te zoeken in hogere leidingen. Maar vind jouw veiligheid in de intuïtie bij jezelf, keurig ingebouwd in jouw lichaam en in je energielichaam. De signalen kunnen anders zijn. Volg ze en voor je het weet, ga jij beseffen: "Hee, dit is vanuit mijn lichamelijk wezen en dit is vanuit een hogere leiding". Beide zijn goed en beide zijn meestal beschikbaar. Alleen bij energiestormen zal de hogere leiding vaak niet beschikbaar zijn. Voel je dan niet in de steek gelaten. Voel je niet bedrogen. Voel je niet moedeloos. Weet dat het een beveiliging is en weet dat het nog vaker zal voorkomen dit jaar. Accepteer dat er dan bepaalde leidingen voor jouw veiligheid afgesloten zijn. En het is niet alleen voor je eigen veiligheid. Maar stel je voor: jij hebt een zeer hoge aanvoer van energie, dan is jouw invloed groot. Op het moment dat er energiegolven verstorend werken, verstoringen teweegbrengen op energiegebeid op Aarde, zou jouw sterke energie meer schade aan kunnen richten. Want alles wat je dan – al is het met liefde – uitzendt, wordt versterkt door de storing. Dus vandaar dat je dan meestal op een laag pitje staat. En dan is het niet alleen voor je eigen bescherming, maar ook omdat je met jouw energetische invloed schade zou kunnen toebrengen aan mensen die je niet eens kent of situaties zou kunnen beïnvloeden zonder dat je er weet van hebt. Dus weet dat er gelukkig hogere beveiligingen zijn, alleen: voel je dan niet in de steek gelaten. Als je je moedeloos voelt, als je voelt: "ik ben afgesloten", besef dan dat je tijdelijk op Aarde met jouw intuïtie Aardgebonden verder moet, zonder dat de leiding er is, die is er wel maar tijdelijk is er geen bereik.

Je pijnappelklier is daar zeer belangrijk voor. Wij geven een voorbeeld, maar gaan daar de volgende keer uitgebreid op in.

Jouw pijnappelklier is als het ware jouw elektriciteitcentrale. Als er dus verstoringen zijn, kun je wel proberen het licht aan te doen, maar dan kun je beter een kaars branden. Laten we het daarbij houden. En de volgende keer zullen wij het hebben over alle verstoringen die in jouw lichaam kunnen plaatsvinden als de energielijn afgesloten is. Dan zullen we ook zeggen welke maatregelen je kunt nemen om dan op noodrantsoen te gaan en niets tekort te komen.

 

Voel de grote liefde en support van Oth, Atha en Era.

Oth-channeling door Ellen Rauh
25 januari 2012, Nederland

           
   toevoegen aan uw favorieten     recommend this channeling to your friends on facebook channeling aanraden op facebook       tweet deze channeling
           


   

2012 - TIJDEN VAN OMWENTELING - OTH-CHANNELING DOOR ELLEN RAUH
online bestellen

Dit boek gaat over omwentelingen op vele niveaus. Omwentelingen zijn nodig om vernieuwing tot stand te brengen. Een omwenteling in je persoonlijk leven zal altijd gepaard gaan met het verlies van zekerheden. De chaos die daardoor ontstaat, is nodig om je te bevrijden van vastgeroeste denkpatronen die jou belemmeren om je nieuwe zelf te worden. Gevoelsmatig ervaar je golven van angst, verdriet en opstandigheid. Angst voor het onbekende en verdriet om wat vertrouwd was, los te laten. Als het om een maatschappelijke omwenteling gaat, is de chaos nog groter. Maatschappelijke normen en waarden zijn verouderd en dienen vernieuwd te worden. Hoe meer mensen betrokken zijn bij een omwenteling, des te groter de chaos. Onvrede en opstand zullen uiteindelijk een ander waardenstelsel creëren waardoor er een nieuwe balans zal ontstaan. Ook de Aarde gaat regelmatig door tijden van omwenteling. De disbalans die daardoor ontstaat, is het gevolg van veranderingen in de kosmos. De mens is dan machteloos en kan hoogstens proberen om de invloed van de kosmos te begrijpen.

TIJDEN VAN OMWENTELING - BOEK OTH-CHANNELING DOOR ELLEN RAUH


 print deze channeling     

recommend this channeling to your friends on facebook deze channeling aanraden op facebook     Tweet this channeling

  tweet deze channeling

    naar boven

 

Oth-channeling door Ellen Rauh
http://oth-channeling.com