Oth-channeling door Ellen Rauh

Oth-channeling door Ellen Rauh
http://oth-channeling.com

 

Oth-channeling door Ellen Rauh

Oth en de Zijnen zijn een cluster van energie in de sfeer van de Galaxy. Zijn grootste doel is om verbindingen teweeg te brengen tussen verschillende energieën om zo meer eenheid te creëren. Zijn boodschappen kunnen ons bewustzijn verruimen zodat wij beter in staat zijn om te beseffen dat alles een eenheid is en dat alles elkaar beïnvloedt. Elk vraag die we aan hem voorleggen, plaatst hij in een ruimer perspectief zodat er een ruimer begrip over een bepaalde problematiek kan ontstaan. Oth wordt gechanneld door Ellen Rauh.

Ga als toerist 2015 in
11 januari 2015

Mensen die willen onderdrukken, die hun mening op willen dringen ten koste van wat dan ook, hebben een golf teweeggebracht van mensen die uitkomen voor wie ze zijn en die dat voor niets en niemand willen inleveren. (..) De vraag is: wat doet het met jou? Wat doet het met jou als je in een samenleving terechtkomt die totaal niet aan jouw normen en waarden beantwoordt? Hoe voel jij je dan? lees verder >

Universele wetten en Aardse wetten
14 december 2014

Doordat jullie als mens op Aarde leven, zijn jullie gebonden en verbonden met Aardse wetten. Maar omdat jullie ook uit subtiele energieën bestaan, zijn jullie ook gebonden aan wat wij voor het gemak Universele wetten noemen. Kosmische wetten, Universele wetten, het zijn woorden die alleen maar nodig zijn om te benadrukken dat dat wetten zijn die buiten de Aarde om invloed hebben op jullie, op de Aarde en op de natuur. Zoals jullie zien op dit moment op de planeet Aarde, zijn er zeer veel broeihaarden, is er zeer veel ontevredenheid, veel onrust en zeer veel frustratie over wetten die mensen bedacht hebben, over geloven die mensen bedacht hebben. Heel veel onrecht, heel veel onderdrukking is het gevolg van wetten en regels die mensen bedacht hebben. En steeds meer komen mensen in opstand tegen de wetten en regels die mensen bedacht hebben. De mensheid is dus in opstand tegen zichzelf, zo zou je het kunnen zien. lees verder >

Universal laws and Earthly laws
December 14, 2014

Because you as humans live on Earth, you are bound and connected to Earthly laws. But since you also consist of subtle energies, you are also connected to, what we might call, Universal laws. Cosmic laws, Universal laws, these words are only needed to emphasize the laws outside Earth that influence you, Earth and Nature. As you can see there are very many hot spots on Earth at this moment, there is a lot of discontent, much turmoil and a quite a lot of frustration about laws humans have thought up, religions have thought up. Much injustice and oppression is the result of laws and rules humans have made up. And more and more people are protesting against these laws and rules humans have made up. So, mankind is revolting against itself, that’s how you can look at it. continue >

Activiteiten Ellen Rauh >

Oth-Channelings door Ellen Rauh >

2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 
2006   2006   2005   2004  2003 2002   2001   2000     

 

 print deze channeling     

recommend this channeling to your friends on facebook deze channeling aanraden op facebook     Tweet this channeling

  tweet deze channeling

    naar boven

 

Oth-channeling door Ellen Rauh
http://oth-channeling.com

 

www.oth-channeling.com  -  Ellen Rauh  -  Oth-channelings  -  Boeken Ellen Rauh  -  webdesign & illustraties