Oth-channeling door Ellen Rauh
http://oth-channeling.com

 

Ellen RauhOth-channeling door Ellen Rauh

Oth en de Zijnen zijn een cluster van energie in de sfeer van de Galaxy. Zijn grootste doel is om verbindingen teweeg te brengen tussen verschillende energieën om zo meer eenheid te creëren. Zijn boodschappen kunnen ons bewustzijn verruimen zodat wij beter in staat zijn om te beseffen dat alles een eenheid is en dat alles elkaar beïnvloedt. Elk vraag die we aan hem voorleggen, plaatst hij in een ruimer perspectief zodat er een ruimer begrip over een bepaalde problematiek kan ontstaan. Oth wordt gechanneld door Ellen Rauh.

BEN JE EIGEN CREATOR - Durf een keuze te maken, los van alle signalen en gevoelens die je krijgt. lees verder >

JOUW WEG - "O wacht even, dit is nu de zesde keer dat mij dit overkomt. Hoort dit bij mijn weg? Is dit mijn lot of kan ik er iets aan veranderen?". lees verder >

VLUCHTELINGEN - Heb respect voor de moed die deze mensen opbrengen om alles – letterlijk alles – achter zich te laten, wetende dat ze niet meer terug kunnen. lees verder >


Nieuwjaarsboodschap 2016
zondagmiddag 13 december 2015

Wilt U het doorgeven van de Nieuwjaarsboodschap LIVE bijwonen?
Wilt U graag vragen stellen? Deelnemen?


 

© 2015  oth-channeling.com  |  Ellen Rauh  |  Oth-channelings  |  NL - EN  |  Boeken Ellen Rauh

 

Oth-channeling door Ellen Rauh
http://oth-channeling.com